Perheille

Onko perheessänne vaikeuksia arjen toistuvissa tilanteissa kuten aamutoimissa tai kotoa lähtemisessä? Tarvitseeko lapsenne tai nuorenne tukea tunteiden hallintaan? Meiltä saat tukea ja keinoja arjen kasvatustilanteisiin.

Järjestämme perheille

  • ohjausta ja neuvontaa
  • ryhmätoimintaa
  • Ihan ku meillä –iltoja
  • toimintaa erilaisissa perhetapahtumissa

Meiltä saat ohjausta ja neuvontaa

Haluamme antaa perheellenne keinoja arkisiin tilanteisiin. Etsimme yhdessä teille sopivia tapoja toimia, jotta arki olisi helpompaa. Luomme selkeät tavoitteet, joissa huomioimme perheenne voimavarat ja vahvuudet. Järjestämme ohjausta perheellenne sopivassa paikassa. Jos haluatte, voimme järjestää ohjausta myös etäyhteyden kautta.

Meille voitte tulla ilman diagnoosia ja lähetettä. Toimintamme on maksutonta.

Ole yhteydessä meihin

Tule mukaan ryhmätoimintaan

Pienryhmätoimintamme suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Luomme selkeät tavoitteet, joissa huomioimme osallistujien voimavarat ja vahvuudet.

Järjestämme erilaisia ryhmiä lapsille ja nuorille, sekä koko perheelle. Koko perheen ryhmätoiminnassa tärkeintä ovat perheen yhteiset mukavat kokemukset. Ryhmässä pääsette keskustelemaan arjestanne samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Ryhmässä saatte vinkkejä arjen helpottamiseksi, esimerkiksi ruokailussa tai iltatoimissa.

Lasten ja nuorten ryhmissä tavoite on saada onnistumisen kokemuksia. Ryhmäläiset pääsevät aina vaikuttamaan ryhmän sisältöön. Pienryhmissä harjoitellaan tärkeitä arjen taitoja. Ryhmissä huomatut toimivat keinot välitämme lapsen ja nuorten koteihin.

Järjestämme pienryhmiä Pohjois-Karjalassa. Toiminnassa voi olla mukana paikallisia yhteistyökumppaneita. Ryhmätoiminta on maksutonta.

Ole yhteydessä meihin

Järjestämme Ihan ku meillä –tilaisuuksia

Haluamme mahdollistaa ja tukea avointa keskustelua perheiden ja ammattilaisten välillä. Järjestämme Ihan kun meillä –iltoja, johon perheet ja ammattilaiset voivat osallistua yhdessä.

Tilaisuuksissa keskustellaan esimerkiksi siitä, kuinka lapsen ja nuoren arkea voi helpottaa. Lisäksi tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja, miten lapsen ja nuoren kasvua voidaan tukea.

Perheiden lisäksi tilaisuudessa voi olla mukana ammattihenkilöitä

  • sosiaali- ja terveyspalveluista
  • sivistystoimesta
  • vapaa-aikatoimesta
  • nuorisotoimesta
  • erilaisista järjestöistä
  • sekä muita lasten, nuorten tai perheiden kanssa työskentelevä ammattilaisia.

Ole yhteydessä meihin

Asiakkailtamme

”En ole aikaisemmin huomannutkaan, miten tarkka lapseni on kuvien sisällöstä ja miten hän hahmottaa maailman ja asioiden järjestyksen. Tästä on hyötyä arjessa.” Vanhempi, Neuvonta ja ohjaus

”Tämä oli sellaista konkreettista apua, mitä en ole saanut muualta.” Vanhempi, Neuvonta ja ohjaus

”Ymmärrys ja ennakointi helpottivat lasta osallistumaan. Lapseni tulevat kuormittuneina kotiin niin monista paikoista, teidän ryhmistänne ei koskaan.” Vanhempi, Elämysliikuntaryhmä