Tablet-laitteella Arki digittää -hankkeen logo.

Materiaalipankki

Tablet-laitteen näytöllä diginykytilan kartoitus.

Diginykytilan kartoitus

Diginykytilan kartoitus on työväline, joka auttaa sinua arvioimaan yhteisösi valmiuksia tukea yhteisösi jäsenten digiosallisuuden toteutumista arjessa.

Diginykytilan kartoitus on kehitetty tavoitteellisen, digiosallisuutta edistävän työn käynnistämisen tueksi. Työväline auttaa sinua määrittämään alkutilanteen ja tekee näkyväksi työskentelyn aikana tapahtuneet muutokset.

Kartoitus huomioi kaikki yleisesti tunnistetut digikuilut eli tekijät, jotka luovat eriarvoisuutta ihmisten välille digiarjessa.

Lataa työväline yhteisösi käyttöön alla olevien painikelinkkien kautta. Huomaathan, että sähköisesti täytettävä kartoitus on ladattava omalle koneelle ennen täyttämistä.

Diginykytilan kartoitus (tulostusversio)

Diginykytilan kartoitus (sähköisesti täytettävä)

Kannettavan tietokoneen näyttöruudulla digihautomon logo.

Digihautomovalmennus

Digihautomovalmennus on valmis, selkeäkielinen digioppimisen materiaali, jonka avulla käynnistät digiosallisuutta ja -toimijuutta tukevaa toimintaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintaympäristöissä. Materiaali on tarkoitettu sosiaali- ja koulutusalalla työskentelevien ammattihenkilöiden ja vapaa-ajan toimijoiden hyödynnettäväksi.

Valmennus kehittää monipuolisesti osallistujan digitaitoja ja rakentaa valmiuksia erilaisissa digiympäristöissä osallistumiseen ja toimimiseen. Nämä ovat taitoja, joita tarvitsemme digiyhteiskunnassa päivittäin. Valmennuksen avulla erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintaympäristöihin syntyy digivaikuttamoja, joissa asiakkaat toimivat vaikuttajina, kehittäjinä ja viestijöinä digivälineitä hyödyntäen.

Digihautomotoimintamalli on kuvattu Innokylän verkkosivuille. Voit tutustua siihen tarkemmin alla olevan painikelinkin kautta. Valmennuksen materiaalit löydät Arki digittää -hankkeen verkko-oppimisalustalta Moodlesta. Materiaali on vapaasti käytettävissä oppimisalustalle rekisteröitymällä.

Digihautomotoimintamalli Innokylässä

Arki digittää -hankkeen Moodle-alusta

Video-ohje Moodle-alustalle rekisteröitymiseen

Video-ohje Moodle-alustalle kirjautumiseen

Tietokoneruudun näytöllä Turvallinen digiarki-verkkokurssin etusivu.

Verkkokurssit

Kehitämme verkkokursseja, joiden avulla voit oppia digitaitoja. Kursseilla harjoitellaan turvallista netin käyttöä ja medialukutaitoja. Medialukutaidolla tarkoitetaan esimerkiksi taitoa käyttää ja ymmärtää erilaisia mediasisältöjä.

Turvallinen digiarki -verkkokurssi on julkaistu Moodle-oppimisympäristöömme. Verkkokurssilla opit taitoja, jotka auttavat sinua huolehtimaan turvallisuudestasi netissä ja somessa. Saat tietoa esimerkiksi käyttäjätunnuksista ja omista digirajoista huolehtimisesta. Voit opiskella kurssilla itsenäisesti, yhdessä läheisen tai ammattihenkilön kanssa. Verkkokurssilla opiskelemista kannattaa kokeilla myös yhteisönä. Esimerkiksi osallisuutta ja työllistymistä edistävissä toiminnoissa tai asumisyhteisöissä.

Verkkokurssit ovat vapaasti käytettävissä Arki digittää hankkeen Moodle-oppimisalustalle rekisteröitymällä.
Rekisteröitymään pääset alla olevan painikelinkin kautta.

Arki digittää -hankkeen Moodle-alusta

Video-ohje Moodle-alustalle rekisteröitymiseen

Video-ohje Moodle-alustalle kirjautumiseen

Haluatko lisää tietoa?

Ota yhteyttä!

Twitter
Instagram
Facebook