Ammattilaisille

Työpajoja ammattilaisille

Tuemme perheitä, joissa lapsella tai nuorella on neurologisia erityispiirteitä. Lisäksi tarjoamme työpajoja ammattilaisille. Suunnittelemme sisällöt osallistujien toiveiden mukaisesti. Työpajoissamme ammattilaiset pääsevät jakamaan keskenään tietoaan ja laajentamaan ymmärrystään neurologisesta, neuropsykiatrisesta ja sosiaalisesta kehityksestä. Lisäksi ammattilaiset saavat uusia työkaluja perheiden tukemiseksi.

Toimimme koko Pohjois-Karjalan alueella. Yhteistyössämme ovat mukana:

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • sivistys-, vapaa-aika- ja nuorisotoimi
  • järjestöt, yhdistykset, seurakunnat

Ole yhteydessä meihin

Ideoi ja innostu –tilaisuudet työyhteisöille

Järjestämme ammattilaisille tilaisuuksia, joissa voi yhdessä ideoida ja innostua. Tutkimme työpajoissa tietoja ja keinoja kasvatuksen tueksi. Siellä osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Samalla syntyy uusia tapoja, miten perheitä voi tukea ja ohjata. Tavoitteena on, että ammattilaiset löytäisivät uusia työkaluja ja saisivat vahvistusta olemassa oleville työtavoilleen.

Ihan ku meillä –tilaisuudet yhdessä perheiden kanssa

Haluamme mahdollistaa ja tukea avointa keskustelua perheiden ja ammattilaisten välillä. Järjestämme Ihan kun meillä –tilaisuuksia, johon perheet ja ammattilaiset voivat osallistua yhdessä. Tavoitteena on löytää yhdessä keinoja, joilla perheiden arki helpottuu.

Ole yhteydessä meihin

Aunet yhdyshenkilö Perpe-keskuksella

Perpe-keskuksessa toimii Autismiliiton Alue-Aune. Hän järjestää autismialan työntekijöiden toivomaa toimintaa. Lisäksi Alue-Aune jakaa ajankohtaista tietoa Autismiliitosta. Jos haluat tiedotteet, lähetä pyyntö osoitteeseen perpekeskus@hl-s.fi.

Alue-Aune kuuluu Aunet (Autism Networks) -verkostoon. Aunet on valtakunnallinen autismityön verkosto. Verkostossa vahvistetaan autismialan ammattilaisten yhteistyötä ja jaetaan tietoa autismikirjoon liittyvistä uusista projekteista ja tutkimuksesta.

Ole yhteydessä meihin

Asiakkailtamme

”Ryhmässä saadut kokemukset yksittäisistä lapsista ovat jääneet elämään arkeen työssä.” Koulun työntekijä, Toimintaryhmä

”Kaiken kaikkiaan tuokiot olivat ihania ja opettavaisia, niin lapsille kuin aikuisillekin” Päiväkodin työntekijä, Ihan ku meillä- tapahtuma.

”Kuraattorina ryhmä avasi keskusteluyhteyden perheeseen, kun päästiin jättämään positiivista palautetta perheisiin. Ryhmä oli myös lakisääteiselle toimijalle väylä lapsen asioista keskustelulle.” Kuraattori, Toimintaryhmä.