ESE-keskus – esteittä eteenpäin.

ESE-keskus on Honkalammen henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus, joka tekee työtä tukeakseen henkilökohtaista apua käyttäviä henkilöitä. ESE-keskuksella selvitämme ja kartoitamme eri sidosryhmien odotuksia ja kokemuksia henkilökohtaisesta avusta, teemme yhteistyötä ja kokeiluja uusien paremmin toimivien ratkaisujen löytymiseksi sekä tuotamme tietoa eri osapuolille.

ESE-keskuksella tavoitteenamme on lisätä avustajien ja työnantajien tietoa ja osaamista henkilökohtaisen avun laadukkaan toiminnan edellytyksistä. Haluamme parantaa henkilökohtaisen avun saatavuutta, sekä lisätä henkilökohtaisen avustajan työtä koskevaa tiedotusta.

Järjestämme vertaisryhmätoimintaa henkilökohtaisen avustajan työnantajina toimiville henkilöille. Välitämme tietoa henkilökohtaisen avun todellisesta arjesta muun muassa videoiden, esitteiden ja julkaisujen avulla. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia alan ajankohtaisista teemoista.

Valtakunnallisia yhteistyötahojamme ovat mm. Heta-liitto, Kynnys ry, Assistentti.info sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Voit tutustua toimintaamme ja ajankohtaisiin asioihin myös Facebook-sivullamme!

ESE-keskus

Kauppakatu 23 A, 80100 Joensuu

Facebook

Instagram