Kaveripari-hanke

Kaveripari -hankkeen toiminta on tarkoitettu 8–12 -vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän lähi-ihmisille.

Kaveripari-toiminnan kautta lapsella on mahdollisuus päästä tutustumaan toiseen lapseen. Tapaamisissa aikuinen ohjaa ja auttaa kahta lasta eli kaveriparia toimimaan yhdessä. Lasten perheet sopivat 5–7 ohjattua tapaamista. Kaveripari voi tavata lasten kodeissa tai yhdessä sovitussa paikassa kodin ulkopuolella. Tapaamiset ovat maksuttomia.

Lapset harjoittelevat kaverin kanssa olemisen taitoja yhdessä tekemällä ja kokemalla. Aikuinen ohjaa ja auttaa. Kaverukset saavat onnistumisen kokemuksia ja oppivat huomaamaan omat vahvuutensa. Lasten vanhemmat saavat keinoja auttaa lasta kaveritaitojen opettelussa.

Kaveripari- hanke toteuttaa lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa, jossa kaveritaitoja harjoitellaan pienryhmässä, toiminnallisia keinoja hyödyntämällä.

Hankkeen tavoitteena on vähentää erityistä tukea tarvitsevien lasten yksinäisyyden tunteita ja lisätä onnistumisen kokemuksia. Lasten perheet saavat mahdollisuuden vertaistukeen, eli kokemusten jakamiseen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Hanke tukee myös lapsen kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Esimerkiksi lapsen koulun henkilöstöä tai muita lähihenkilöitä voidaan auttaa tunnistamaan erityispiirteet jotka vaikuttavat lapsen kaveri- ja vuorovaikutustaitoihin.

Lapsella jolla on neuropsykiatrisia piirteitä voi olla tuen tarve esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa kavereiden kanssa.

Kaveripari-hankeen tapaamisia järjestetään koko maakunnan alueella. Hanke kestää kolme vuotta. Yhteistyössä kanssamme on eri toimijoita, esimerkiksi Siun sote, Pelastakaa Lapset ry ja Joensuun kaupunki. STEA rahoittaa hankkeen toimintaa.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä
Lataa Kaveripari-toiminnan esite tästä

Kysy lisää