Arki digittää kuukausikuulumiset – marraskuu 2023

Kuukausikuulumisten logo.

Lumista joulukuun alkua! Haluamme että sinun on helppo tutustua kehittämistoimintamme eri vaiheisiin. Tästä syystä kokoamme joka kuukausi tietoa siitä, mitä Arki digittää -hankkeessa tapahtuu. Marraskuussa olemme päässet esittelemään ja jakamaan hankkeessa kehitettyjä työvälineitä. Mutta kuten aina, myös marraskuuhun mukaan muutakin.

Kutsu digi asumaan

Kutsu digi asumaan -toiminnan kaikki neljä yhteisöä ovat testanneet syksyn aikana Turvallinen digiarki -verkkokurssia. Marraskuussa kokosimme Rillikodin ja Aurinkorinteen tiimien kokemuksia ja palautetta verkkokurssin suorittamisesta ja sisällöistä. Rillikodissa kurssia on suoritettu niin yhteisöllisesti kuin itsenäisesti. Tiimi toivoi kurssille lisää tehtäviä, joiden avulla voi kerrata opittua. Aurinkorinteellä verkkokurssia on suoritettu yhteisöllisesti ja tiimi jatkaa kurssiin tutustumista vielä loppuvuoden ajan. Aurinkorinteellä yhteistä toimintaa kerrattiin bingon avulla ja toiminnan palautteet kerättiin sanapilven avulla yhteen. Aurinkorinteen tiimille mukavimpina kokemuksina olivat jääneet mieleen kuvaamisen harjoittelu sekä toiminnassa saadut uudet, ajankohtaiset tiedot digiasioista.

Digihautomotoiminta

Olemme kutsuneet digihautomoon vierailijoita puhumaan tiimille tärkeistä asioista. Marraskuussa saimme vieraaksemme somepoliisi Juuson. Saimme Juusolta paljon kiinnostavaa tietoa somepoliisin työstä, netissä tapahtuvasta kiusaamisesta sekä digilaitteiden avulla tapahtuvasta kiusaamisesta. Tiimin mielestä Juuson vierailu oli mielenkiintoinen ja huikea kokemus. Juusolta saatua tietoa tiimi päätti hyödyntää myös tulevassa kiusaamisen vastaisen julkaisusarjan toteutuksessa.

Digihautomon uusin blogiteksti on julkaistu Verneri.net -selkosivuilla. Blogissa digihautomon Sandra kertoo omista kokemuksistaan videoinnista ja antaa vinkkejä videoinnin aloittamiseen. Blogia pääset lukemaan tämän linkin kautta: Digihautomo bloggaa

Kiusaamisen vastaista julkaisusarjaa olemme toteuttaneet pienissä ryhmissä marraskuun aikana. Olemme muokanneet aiemmin kokoamiamme tarinoita sarjakuviksi työpajoissa. Kiusaamisen vastaiset sarjakuvat julkaistaan vuoden 2024 aikana Arki digittää -hankkeen somekanavilla.

Verkkokurssit

Marraskuun aikana aloitimme uuden verkkokurssin tuottamisen yhdessä sosionomiopiskelija Elisan kanssa. Verkkokurssilla pääset oppimaan medialukutaitoja. Medialukutaidot ovat taitoja, joita tarvitsemme päivittäin. Niiden avulla ymmärrämme eri medioissa, kuten televisiossa ja netissä, näkemiämme asioita. Taidot auttavat meitä esimerkiksi arvioimaan, onko netissä näkemämme asia totta vai ei.

Elisa on suunnitellut harjoittelunsa aikana verkkokurssille osan, jonka aiheena on median tuottaminen. Digikehittäjien testitiimi pääsi kokeilemaan kurssiosaa käytännössä. Työpaja toteutettiin hybridimuotoisena, eli osallistujat olivat mukana niin kasvokkain kuin etäyhteydelläkin. Testitiimi ideoi verkkokurssille henkilöhahmoja elämäntarinoineen. Esittelemme kehitellyt hahmot tarkemmin somekanavillamme joulukuun aikana. Lisäksi testitiimi kokeili Elisan kehittämää digihahmotestiä. Tiimistä löytyi niin mediasankareita kuin mediaunelmoijia.

Turvallinen digiarki -verkkokurssin käyttäjätestaukset ovat loppuvaiheessa. Olemme saaneet palautetta verkkokurssin toimivuudesta ja toteutamme muutokset loppuvuoden aikana. Turvallinen digiarki -verkkokurssi julkaistaan kaikkien käyttöön vuoden 2024 aikana.

Arki digittää Instagram Livet

Marraskuun instaliven aiheena oli digivaikuttaminen. Keskustelimme aluksi siitä, mitä vaikuttaminen tarkoittaa. Vaikuttamisella on tarkoitus muuttaa tai saada säilymään ennallaan jokin itselle tärkeä asia. Digivaikuttamisella tarkoitetaan vaikuttamista digivälineiden avulla, joten sitä varten tarvitaan digilaite ja nettiyhteys. Voit vaikuttaa esimerkiksi antamalla sähköistä palautetta, kirjoittamalla mielipidekirjoituksen keskustelupalstalle tai tekemällä somejulkaisun jostakin itseä kiinnostavasta aiheesta.

Liven seuraajien mielestä digivaikuttaminen on tärkeää ja siihen tarvitaan laitteiden sekä nettiyhteyden lisäksi digitaitoja. Seuraajat olivat digivaikuttaneet esimerkiksi osallistumalla asukasraatiin etäyhteyden välityksellä, antamalla palautetta hyvinvointialueen palveluista ja jakamalla hyvää mieltä tuottavia kuvia somessa.

Vuoden viimeinen live on keskiviikkona 13.12 klo. 17–18. Silloin aiheena on, miten ollaan sopuisasti somessa. Nähdään livessä!

Digisanapeli

Digisanoja kerrataan vuoden loppuun asti. Lokakuun digisanat olivat:

  • linkki
  • spämmi
  • verkkosivu
  • tarina
  • Wi-fi
  • Caps Lock

Digisanapelin löydät tuttuun tapaan hankkeemme kotisivuilta tämän linkin kautta: Marraskuun digisanapeli

Marraskuun erityiset

ITK-konferenssi

ITK-konferenssi on Hämeenlinnassa pidettävä suuri digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. Haimme marraskuussa mukaan ITK-konferenssiin esityksen pitäjäksi. Saimme marraskuun puolessa välissä tietää, että pääsemme esittelemään verkkokurssien kehittämistyöhön liittyvää matkaamme kevään 2024 ITK-konferenssissa. Esityksemme nimi on: Suo, kuokka ja digi – tarinamme verkkokurssin kehittämisestä. Lisätietoja tapahtumasta pääset lukemaan tämän linkin kautta: ITK-konferenssi

Rohkeasti digiä! -teemaviikko

Osallistuimme Sotydigi -hankkeen Rohkeasti digiä! -teemaviikolle. Järjestimme kaksi perehdytyspajaa, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan Arki digittää -hankkeessa kehitettyyn diginykytilan kartoitukseen. Kartoituksen avulla voit selvittää oman yhteisösi valmiuksia digiosallisuuden ja -toimijuuden tukemiseen. Molemmissa perehdytyspajoissa tutustuttiin työvälineeseen ja sen käyttöön.

Apuvälinetapahtuma 2023

Olimme ESE-keskuksen kanssa yhdessä Apuvälinetapahtumassa Tampereella. Esittelimme hankkeessa kehitettyjä työvälineitä, eli diginykytilan kartoitusta ja digihautomovalmennusta. Tiedon lisäksi kävijämme pääsivät kisaamaan palkinnoista erilaisten pienien kisojen avulla. Työvälineet herättivät paljon kiinnostusta ja keskustelua yhdenvertaisesta oikeudesta digiosallisuuteen. Lämmin kiitos kaikille esittelypisteellämme käyneille. Jos jokin jäi mietityttämään tai tarvitset apua työvälineiden käytössä, ota rohkeasti yhteyttä.

Ohjausryhmän 4. kokoontuminen

Arki digittää -hankkeen ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmä seuraa ja arvioi hankkeen toimintaa sekä antaa näkökulmia kehittämistyön tueksi. Tilannekatsauksen lisäksi ohjausryhmän osaajajoukko ideoi kanssamme hankkeemme lopputapahtumaa. Ideoita syntyi runsaasti ja varmasti moni ideoista päätyy myös osaksi syksyllä 2024 olevaa lopputapahtumaa.

Kokemuksia etäohjaamisesta kuntoutuksen opiskelijoille

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on yksi osa Arki digittää -hankkeen toimintaa. Marraskuussa pääsimme kohtaamaan SAMK:in kuntoutusohjaajaopiskelijoita etäyhteydellä. Jaoimme opiskelijoille hankkeen kokemuksia ja tuloksia digivälitteisestä kohtaamisesta. Opiskelijat pääsivät myös vastaamaan kyselyyn, jossa tiedustelimme, että mitä tapahtuu, jos emme tietoisesti rakenna yhdenvertaisempaa digiarkea. Tämän kysymyksen ympärille rakennamme myös julkaisusarjan ensi vuonna.

Materiaalipankki käytössäsi

Olemme julkaisseet verkkosivuillemme materiaalipankin, jonne julkaistaan kaikki hankkeessa kehitetyt työvälineet ja muut materiaalit. Materiaalipankista löydät tällä hetkellä diginykytilan kartoituksen sekä digihautomovalmennuksen. Materiaalipankkiin pääset tutustumaan tämän linkin kautta: Materiaalipankki


On aika sanoa, hei, hei mainio ja menevä marraskuu! Tervetuloa rauhallinen joulukuu!

Kollaasi hankkeen marraskuusta.