Verkostokirje 2/2022

Arki digittää -hankkeessa keskeinen teema on digiosallisuus. Käsite on vielä verrattain uusi kehitysvamma-alan toimintaympäristöissä. Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digiosallinen ihminen voi hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluita itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla omassa arjessa. Digiosallinen ihminen kokee, että hän voi osallistua omaa elinpiiriä ja arkea koskeviin asioihin ja toimintaan digiä hyödyntämällä [1].

Osa ihmisistä jää digiyhteiskunnassa ulkopuolelle tahtomattaan. Digiosallisuuden toteutumisessa haasteita ilmenee esimerkiksi henkilöillä, joilla on kehitysvamma. Jotta digitalisoitunut yhteiskunta olisi meille kaikille avoin, tarvitaan esteiden poistamista ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tukea.

Honkalampi-säätiön Arki digittää -hanke vahvistaa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja toimia digiyhteiskunnassa. Hanke toimii koko Suomen alueella ja sitä rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Hanke jatkaa #Ihan Diginä! -hankkeessa (2018-2021) aloitettua työtä digiosallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen ajankohtaiset kuulumiset

Suomen ensimmäinen Digihautomo on perustettu!

Käynnistimme syksyllä 2021 haun digihautomon etävalmennukseen. Toimintaan haki mukaan 13 digi-innostunutta toimijaa ympäri Suomea. Joulukuussa aloitettiin kaksi etävalmennusryhmää. Etävalmennukseen kuului kahdeksan valmennuskertaa, joiden aiheita olivat esimerkiksi kehittäminen, vaikuttaminen, someviestintä ja netiketti. Etävalmennukset päättyivät helmikuussa ja maaliskuussa perustimme Suomen ensimmäisen Digihautomon.

Digihautomo on yhdeksän toimijan vaikuttamo, joka ideoi ja kehittää hankkeen toimintaa työpajojen avulla. Lisäksi hautomo tekee digialoitteita ja jakaa kokemuksiaan digikansalaisuudesta viestintäkanavien kautta. Digihautomon ensimmäinen tehtävä on kehittää etävalmennuksen sisältöjä. Kehittämistyöpaja järjestetään maaliskuun lopussa. Valmiit valmennusmateriaalit jaetaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Digihautomo -toimintaa levitetään ympäri Suomea. Tarjoamme tukea uusien digihautomoiden perustamiseen. Digihautomotoiminnan avulla lisätään kehitysvammaisten henkilöiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia kehittäjinä ja digivaikuttajina yhteiskunnassamme.

Kutsu digi asumaan! – digiagentteja ja digikartoituksia

Kutsu digi asumaan! -toiminta on yksi hankkeemme toimintamuodoista. Toiminnassa tuetaan kehitysvammaisten henkilöiden toimintaympäristöjen, kuten asumisyhteisöjen ja järjestötoimijoiden, valmiutta edistää digiosallisuuden ja -toimijuuden toteutumista arjessaan. Vuoden 2022 alussa aloitimme Kutsu digi asumaan -kehittämisyhteistyön kahden asumisyhteisön kanssa.

Kutsu digi asumaan -toiminta käynnistyy diginykytilan kartoituksella. Digikartoituksen ensimmäistä versiota ovat olleet suunnittelemassa kaksi hankkeeseen palkattua kokemustoimijaa, digiagenttia. Digikartoituksen tavoitteena on antaa tietoa siitä, millä tavoin digilaitteita ja digipalveluita hyödynnetään yhteisön arjessa. Molemmat yhteisöt ovat saaneet tuloksista raportin.

Raportti sisältää:

  • diginykytilan kuvauksen
  • kehittämisehdotuksia ja
  • digitavoiteseurannan.

Kartoitus on arjen työväline, joka tuo uusiutumiseen suunnitelmallisuutta ja mahdollistaa säännöllisen seurannan. Työväline sopii osaksi perehdytysprosessia.

Yhteisöjen digimpi arki rakentuu kuukausittaisten digitavoitteiden avulla. Hanke tarjoaa yhteisöille käytännöllistä tukea digityöpajojen muodossa. Lisäksi kehittämistyössä mukana olevat yhteisöt kohtaavat toisiaan ja pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja oivalluksiaan eteenpäin.

Verkkokurssilla vahvistusta arjen digitaitoihin

Hankkeessa etsitään toimivia ratkaisuja digitaitojen verkkokurssiin, joka on suunnattu henkilöille, joilla on kehitysvamma. Verkkokurssi sisältää digiturva- ja medialukutaitojen harjoittelua.

Tähän mennessä hanke on testannut ja kartoittanut kurssialustoja, suunnitellut sisältöjä ja laatinut kurssiin digiosaamiskyselyn. Verkkokurssin sisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan yhdessä hankkeen kohderyhmien kanssa.

Viestitään, viestitään!

Hankkeemme tuottaa viestintää eri somekanaviin. Jos et vielä seuraa Arki digittää -hanketta somessa, niin aloita nyt. Viestintäkanavamme ovat vilkkaita ja täynnä asiaa digiosallisuudesta. Hankkeen viestintää kanssamme tuottaa viikoittain kokoontuva digihautomon viestintätiimi.

Löydät meidät:

Twitter
Instagram
Facebook

Talven julkaisusarjamme ovat kohdentuneet somejulkaisujen saavutettavuuteen, digielämän pulmiin ja digisanoihin. Kevään julkaisusarjojen aiheita ovat digielämän ilot ja vinkit digimmän toiminnan tueksi. Aktiivinen viestintä lisää toimintamme läpinäkyvyyttä ja tietoa yhdenvertaisesta digiarjesta. Viestintä on hankkeessamme myös työväline, jonka avulla harjoittelemme toimijoiden kanssa digivaikuttamista ja digiviestintää yhdessä. Toivottavasti onnistumme innostamaan ja antamaan käyttökelpoisia ideoita digiarkeen. Omien viestintäkanavien lisäksi tuotamme julkaisuja yhteistyökumppaneiden viestintäkanaviin. Kevään aikana digihautomo perustaa oman blogin Kehitysvammaliiton Verneri.net -selkosivuille. Lisäksi hanke tuottaa blogikirjoituksia Kutsu digi asumaan -toiminnasta Kehitysvammaliiton Verneri.net -yleissivuille.

Jos sinulla on idea yhteiseen viestintää, ota rohkeasti meihin yhteyttä.

Yhteistyö ja muut ajankohtaiset

Yhteistyö on voima! Haluamme toteuttaa yhteisiä, näkyviä tekoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tässä muutamia poimintoja kevään yhteistyöstä:

  1. Loppukeväästä järjestämme Verkko haltuun -hankkeen kanssa verkkovälitteisiä läheiskohtaamisia, joiden aiheena on digiosallisuus ja sen tukeminen. Kohtaamisten päivämäärät tarkentuvat huhtikuun aikana.
  2. Kevään aikana toteutamme useita koulutuskohtaamisia yhteistyössä eri oppilaitosten ja verkostokumppaneiden kanssa. Koulutuskohtaamiset on suunnattu sote-alan opiskelijoille ja työntekijöille.
  3. Olemme mukana Pohjois-Karjalan digitukiverkoston järjestämässä tapahtumassa digitukipäivänä 17.5.2022.

Huhtikuun kantava teema on arviointi. Keräämme monipuolisesti palautetta tuloksellisuuden arvioinnin tueksi.

Verkostokirjeen tilaus

Verkostokirjeessä kerromme hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja tietoa tulevasta toiminnasta. Tilaajana saat verkostokirjeen suoraan sähköpostiisi 2-5 kertaa vuodessa. Tervetuloa mukaan verkostoon!

Tilaa verkostokirje tästä linkistä