#Ihan Diginä! (2018-2021)

#Ihan Diginä! –hankkeen tavoitteena oli
kehittää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen toimintoja digitaalisempaan suuntaan ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hankkeessa kokeiltiin rohkean ennakkoluulottomasti erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia arjen ja osallisuuden tueksi. Hankkeen toiminnassa aktiivisia toimijoita ja kehittäjäkumppaneita olivat toimintaan osallistuneiden nuorten lisäksi heidän lähihenkilönsä ja ammattihenkilöstö. Toiminnan tavoitteet ja toiminnassa syntyneet toimintamallit muodostuivat yhteisvoimin.

Hankkeen toiminta

-Digiklubitoiminnassa keskityttiin digitaitojen harjoitteluun kasvokkaisten ja virtuaalisten kohtaamisten avulla

-Etätuen kokeiluissa testattiin etäyhteyksien tuottamia mahdollisuuksia itsenäisemmän arjen sujuvuuden lisäämiseksi

-Vertaisdigiosaajatoiminta tarjosi digitukea sitä tarvinneille ihmisille

-Digimpi päivätoiminta vei osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa uuteen, digitaalisempaan suuntaan

Projektia hallinnoi ja toteutti Honkalampi-säätiö Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Virtuaalisia toimintoja järjestettiin koko Suomen alueella. Yhteistyökumppaneita olivat Siun sote sekä Me Itse ry. Hanketta rahoitti STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

#Ihan Diginä!

Kauppakatu 23 A, 2. krs, 80100 Joensuu

Facebook InstagramBLOGIMateriaalipankki

Digimpi arki on täällä -loppujulkaisu

lopputapahtuman tallenne