Verkostokirje 1/2021

Jaa. Ei. Tyhjiä. Poissa.

Suomi on tullut tunnetuksi onnellisten ihmisten maana. Suuri osa, noin 76 % onnellisen maan onnellisista kansalaisista, omaa vähintään perustason digitaidot [1]. Omaksutut taidot mahdollistavat digitaalisten palveluiden käytön arjessa.

Digipalveluiden käyttöön liittyy olennaisesti yksi onnellisuutta rakentava tekijä – vapaus valita.

Digitaidot ja tietous digitaalisen maailman sisällöistä auttavat meitä valitsemaan, mitä palveluita arjessamme käytämme ja mitä emme. Voimme sanoa sujuvasti ”jaa” tai ”ei” sekä rajata läsnäoloamme jättäytymällä kokonaan pois tietyistä digipalveluista. Vapauden myötä voimme etsiä arkeamme hyödyttäviä ja elämän rytmiimme soveltuvia digisisältöjä käyttöömme. Mitä jos valinta ei olisi mahdollinen? Jos tarjolla olisikin vain poissaolijan rooli?

Mitä jos, on tilanne, joka toteutuu vielä monen suomalaisen arjessa. Osa ihmisistä jää edelleen digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tahtomattaan. Syitä voivat olla esimerkiksi puutteelliset digitaidot tai riittämätön tieto digisisällöistä. Tämä ei ole oikein, sillä digitaaliset ympäristöt tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen. Niiden tulisi olla saavutettavissa meille jokaiselle.

Filosofi Frank Martelan mukaan onnellisuutta palveleva digipalvelu on niin sujuva osa arkea, ettei sitä edes huomaa [2]. ”Jaa” sanomme me! Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus löytää nämä arjen sujuvuutta lisäävät ja huomaamattomat digipalvelut käyttöönsä, niin halutessaan. Jokaisella meistä tulee olla vapaus valita. Luotamme siihen, että onnellisuudestaan tunnettu kansa on kykenevä korjaamaan tilanteen. Kykenevä mahdollistamaan valinnanvapauden jokaiselle.

Arki digittää (2021-2024) – erityisen hyvää digiä!

Honkalampi-säätiön Arki digittää -hanke vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia ja osallistua digiyhteiskunnassa. Hanke toimii valtakunnallisesti.

Haluamme lisätä kehitysvammaisten henkilöiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia kehittäjinä ja digivaikuttajina yhteiskunnassamme. Tästä syystä perustamme Digihautomo -toiminnan. Hautomo ideoi ja kehittää hankkeen toimintaa. Lisäksi hautomon jäsenet tekevät digialoitteita ja jakavat kokemuksiaan digikansalaisuudesta viestintäkanavien kautta.

Haluamme vahvistaa osallistujien digiosaamista ja medialukutaidoja. Tavoitteen saavuttamiseksi lähdemme etsimään toimivia ratkaisuja verkkokurssiin, joka on suunnattu henkilöille, joilla on kehitysvamma. Verkkokurssi sisältää digiturva- ja medialukutaitojen harjoittelua. Kehittäminen ja testaus tehdään yhdessä hankkeen toimintaan osallistuvien kanssa.

Haluamme tukea asumisyhteisöjen ja järjestötoimijoiden valmiutta edistää kehitysvammaisten henkilöiden digiosallisuuden ja -toimijuuden toteutumista. Tästä syystä muotoutamme Kutsu digi asumaan! -toimintaa, jossa yhteisöt ideoivat ja löytävät uusia tapoja hyödyntää digiä arjessaan.

Yhteistyökumppaneita ovat Siun sote, Kehitysvammaliitto, Joensuun Kehitysvammaisten tuki ry, Eteva ja Me Itse ry.

Hanketta rahoittaa STEA.

Liity mukaamme tekemään onnellisesta kansasta entistäkin onnellisempi.

Löydät meidät TwitteristäInstagramista sekä Facebookista.