Näkökulmia digirohkeuteen

”Me ollaan nyt rohkeammin lähdetty kokeilemaan. Ei se laite mee siitä sekaisin!”

Mieti elämäsi ja arkesi ympäristöjä sekä niitä paikkoja, joissa vietät aikaa. Vaikuttavatko nämä ympäristöt digiosallisuutesi toteutumiseen? Väitämme, että vaikuttavat.

Digilaitteet ja digipalvelut ovat väyliä esimerkiksi työn tekemiseen, viihtymiseen, vaikuttamiseen, itsemme kehittämiseen ja luovuuteen. Digitaalisuus on tärkeä väline osallistumiseen, toimijuuteen ja osallisuuteen. Parhaimmillaan arkemme ympäristöt tukevat kykyämme omaksua uutta tietoa digitalisaation mahdollisuuksista ja antavat valmiuksia näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Näillä sanoilla alkaa kirjoittamamme artikkeli SoTyDigi -hankkeen (2021-2023) tuottamaan julkaisuun nimeltä Digirohkeus harvan asutuilla alueilla. Artikkelissa kerromme hankkeessa kehitetystä työvälineestä, diginykytilan kartoituksesta sekä Kutsu digi asumaan -toiminnan tuottamista muutoksista pilottiyhteisöjen digiarjessa.

Tutustu julkaisuun ja artikkeliin tarkemmin tämän linkin kautta:

Digirohkeus harvaan asutuilla alueilla