Vammaisten henkilöiden työllisyys

Keskustelimme eilen Esen järjestämässä tilaisuudessa vammaisten henkilöiden työllistymisestä, ja kouluttajana toimi Riesa Oy: n Anni Kyröläinen.

Vammaisten ihmisten kohdalla palvelut vaikuttavat siihen, onko ihminen työkykyinen. Esimerkkinä palveluista mainittakoon henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. Lisäksi yhteiskunnan esteet ja vuorovaikutuksen asenteet ylläpitävät ja estävät työllistymistä. Anni haastoi meitä pohtimaan mm. onko osatyökykyisyyttä olemassa sekä mitä on täsmätyökykyisyys.

Työnantajat tarvitsevat ehdottomasti lisää tietoa vammaisten työntekijöiden palkkaamisesta. Isointa muutostyötä tarvitaan asenteissa. Valtavasti työntekijöitä jää rekrytointien ulkopuolelle, jos työnantajat eivät osaa tai uskalla viestiä työpaikkojensa monimuotoisuudesta tai esteettömyydestä.

Kouluttajamme avasi meille hienosti eri näkökulmia: asiat eivät ole useinkaan monimutkaisia tai vaikeita. Voisiko työhuoneen järjestystä vaihtaa? Pidetään palaverit jatkossa eri tilassa. Jo pienillä asioilla voi vaikuttaa moneen suurelta tuntuvaan asiaan.

Kun työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä, kannattaa hyödyntää esimerkiksi monimuotoisuuslauseketta ja positiivista syrjintää. Näiden molempien paikka on jo työpaikkailmoituksessa. Monimuotoisuudesta voi mainita esimerkiksi näin:

Korostamme toiminnassamme yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi. Tarjoamme esteettömät työtilat ja työntekijöille tehdään tarpeen mukaan kohtuullisia mukautuksia. (Vaihtoehtoisesti: Tilamme ovat pääosin esteettömät. Lisätietoja tiloista voit kysyä numerosta xxx.)

Jatkamme aiheen parissa uudestaan tammikuun lopussa. Annille kuitenkin iso kiitos jo tässä vaiheessa mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä keskustelusta.
https://riesa.io/

Lisätietoja:
https://syrjinta.fi/web/yhdenvertaisuusvaltuutettu/vammaisten-henkiloiden-oikeudet
https://syrjinta.fi/web/yhdenvertaisuusvaltuutettu/positiivinen-erityiskohtelu