Hyvinvointikyselyiden tulokset ja Ese-keskuksen uusi vuosi

Turkoosi tausta ja valkoisia viivoja. Keskellä on ympyrä, jossa on kultaisia koristeita. Oikealla alakulmassa lukee Ese henkilökohtaisen avun kehittämiskeskus.

Hyvinvointikyselyn tulokset

Toteutimme keväällä ja kesällä 2022 hyvinvointikyselyt henkilökohtaisen avun käyttäjille ja henkilökohtaisille avustajille. Tulokset on avattu tässä julkaisussa oleville raporteille, ja raporttien lopussa on lyhyet yhteenvedot tuloksista.

Vastauksista ei löytynyt mitään uusia, hälyttäviä ilmiöitä. Lähes poikkeuksetta esille tulleet epäkohdat liittyivät niihin teemoihin, jotka ovat olleet varmasti henkilökohtaisen avun käyttäjien, henkilökohtaisten avustajien ja muiden sidosryhmien tiedossa. Toki vastaajien määrä oli niukka. Hyvinvointikyselyssä esille nousseita asioita, hyödynnetään toiminnan suunnittelussa tulevina vuosina.

Raportti henkilökohtaisen avun käyttäjät hyvinvointikysely 2022

Raportti henkilökohtaiset avustajat hyvinvointikysely 2022

 

Vuosi 2023

Mitä uusi vuosi sitten tuo tullessaan? Ese-keskukselle on suunniteltu täysin uusia toimintamuotoja vuodelle 2023.

 

Vertaistuki siirtyy verkkoon

Henkilökohtaisen avun käyttäjistä koottu suunnittelutiimi koostaa kevään 2023 aikana verkkokurssimateriaalia toisille henkilökohtaisen avun käyttäjille. Verkkokurssin isona kattoteemana on työnjohto ja työhyvinvointi. Suunnittelutiimi työskentelee Joensuussa, mutta avattava verkkokurssi on avoin ja maksuton kaikille henkilökohtaisen avun käyttäjille. Verkkokurssi aukeaa syksyllä 2023.

 

Räätälöidyt rekrytointikoulutukset henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Henkilökohtaisten avustajien työnantajille järjestetään hybridikoulutus rekrytoinnista. Koulutukseen voi osallistua Joensuussa tai Teamsin välityksellä etänä. Koulutuksien teemat ovat onnistunut työpaikkailmoitus, ilmaisten työpaikkailmoitusten kanavat ja niiden käyttö. Koulutuksen järjestää rekrytointifirma, ja suunnitteluvaiheessa hyödynnetään myös henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton Hetan osaamista. Ensimmäinen koulutus on keväällä ja toinen koulutus järjestetään syksyllä.

 

Hyvinvointitiimit

Syksyllä 2023 henkilökohtaisten avun käyttäjistä ja henkilökohtaisista avustajista kootut tiimit suunnittelevat työhyvinvointiin liittyvät työkirjat, jotka on ladattavissa Ese-keskuksen nettisivuilta.

Työkirjojen on tarkoitus tukea henkilökohtaisen avun käyttäjiä ja henkilökohtaisia avustajia tunnistamaan sekä vaalimaan omia voimavaroja. Henkilökohtaisen avun käyttäjien osalta työhyvinvoinnissa on kyse työnjohdollisesta asemasta ja avustajien kohdalla työntekijän näkökulma.

 

Henkilökohtainen apu työelämässä

Ese-keskuksen yhteistyökumppaneiden eli Assistentti.infon, Heta-liiton ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa suunnittelemme ”tietoiskuja” ja materiaalia, jolla jaamme tietoutta henkilökohtaisesta avusta työelämässä. Kohderyhmänä ovat työelämässä mukana olevat tai työelämään haluavat henkilökohtaisen avun käyttäjät sekä opiskelijat, työnantajat ja henkilökohtaiset avustajat. Ese-keskus toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltua toimintaa Pohjois-Karjalan alueella.

 

Esen näkyvyys

Lisäksi pyrimme vahvistamaan Ese-keskuksen näkyvyyttä, jotta pystymme jakamaan toimijoidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettua tietoa yhteiseen hyvään. Paljon tapahtuu Esen sosiaalisessa mediassa eli Facebookissa ja Instagramissa sekä nettisivuilla. Ottakaa Esen some siis seurantaan! Jos kuitenkin tiedätte hyvän tavan tavoittaa Esen kohderyhmää muun kuin sosiaalisen median kautta, vinkkaa ihmeessä!