Tietoa hygieniapassitestistä

Salpakankaan Helmi

Tietoa hygieniapassitestistä

Normaali hygieniapassitesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Vastausaikaa on 45 minuuttia ja testistä saa poistua, kun aikaa on kulunut 20 minuuttia testin alkamisesta. Erityistilannetestin vastausaikaa ei ole rajoitettu. kts. kohta erityistilannetesti

Hygieniapassitesti koostuu 40:stä oikein/väärin sanallisesta väittämästä, joista 34 tulee olla oikein testin läpäisemiseksi. Testiin osallistuja merkitsee rastin (X) ”oikein” tai ”väärin” ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.

Vastaamiseen käytetään arkistointikelpoista sinimusteista kuulakärkikynää, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Mikäli vastausta muutetaan, tulee ensimmäinen vastaus peittää selkeästi ja merkitä rasti oikean vastauksen kohdalle. Testilomakkeeseen tulee selkeästi kirjoittaa nimi- ja sukunimi sekä syntymäaikatiedot (tekstaten tai tikkukirjaimilla). Nämä edellämainitut tulevat näkyviin sekä todistukseen että hygieniapassiin. Alkuperäinen osaamistestilomake ja muut osaamistodistusten myöntämiseen liittyvät asiakirjat arkistoidaan vähintään kolme vuotta.

Kysymyksiin tulee vastata täysin itsenäisesti ja kirjallisesti. Vastauksien etsiminen tai katsominen muilta sekä muistiinpanojen, opiskelumateriaalin tai muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.

Puhuminen, lisäselitykset tai kysymykset testin aikana ovat kiellettyjä. Muistathan esittää kaikki kysymykset ennen testin alkua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

Testiajan loputtua hygieniapassitestaaja ottaa vastaan testilomakkeet ja tarkastaa samalla testattavien henkilöiden henkilöllisyydet. Testiin osallistuvalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus testitilaisuudessa.

Testin tulokset ilmoitetaan kahden arkipäivän kuluessa osallistujan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Pyydettäessä saat väliaikaisen todistuksen sähköpostiisi, jonka voit esittää esim. työnantajalle osoituksena hyväksytystä hygieniapassitestistä. Virallisen hygieniapassin ja todistuksen käsittely ja postitus vie noin 2-4 viikkoa.

Mikäli et läpäissyt hygieniapassitestiä, uusintakoe on ensimmäistä koetta edullisempi.

Lisätietoa hygieniapassin suorittamisesta saat/löydät Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/Hygieniapassitesti/

Testilomakkeen palauttaminen ja henkilöllisyyden tarkastaminen

Ota mukaan voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus. Testiajan loputtua hygieniapassitestaaja ottaa vastaan testilomakkeet ja tarkastaa samalla testattavien henkilöiden henkilöllisyydet. Testiin osallistuvalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus testitilaisuudessa.

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään seuraavat alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa olevat asiakirjat:

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/henkilollisyyden-todistaminen-hygieniapassitestissa/