Erityistilannetestit

Salpakankaan Helmi

Erityistilannetestit

Erityistilannetestit ovat tarkoitettu niille, jotka eivät pysty perustellusta syystä suorittamaan hygieniapassitestiä normaalissa testitilaisuudessa. Erityistilannetestit sopivat hyvin esimerkiksi niille, jotka eivät hallitse riittävän hyvin suomen tai ruotsin kieltä, lukihäiriöisille, näkövammaisille, kuulovammaisille tai muutoin avustajaa tai lisäaikaa perustellusta syystä tarvitseville

Erityistilannetestit eroavat normaalista hygieniapassitestistä järjestelyiltään ja vastausajaltaan. Osaamistestaaja arvioi erityistilannetestit tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Normaalissa hygieniapassitestissä vastausaikaa on 45 minuuttia, mutta erityistilannetestissä aikarajaa ei ole.

Erityistilannetesti voi olla esimerkiksi eri kielellä, sanakirjan avulla tehtävä testi tai testi on mahdollista suorittaa siten, että testaaja lukee väittämät ääneen. Näin voidaan toimia, mikäli osallistuja ei voi osallistua normaaliin testitilanteeseen.

Erityistilannetesti hinnoitellaan tapauskohtaisesti, kysy tarjous!