Hygieniapassi

Salpakankaan Helmi

Hygieniapassi

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän

  • työskentelee elintarvikehuoneistossa ja
  • käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat, ammattikeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala. Ruokavirasto on julkaissut taulukon (pdf) erilaisista työtehtävistä, ja siitä, vaaditaanko niitä varten hygieniapassi. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti myös aiemmat sellaiset elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Hygieniapassitestin osa-alueet ovat

  • Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)
  • Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
  • Henkilökohtainen hygienia
  • Puhtaanapito
  • Omavalvonta
  • Suomen elintarvikelainsäädäntö ja viranomaiset

Hygieniapassiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Salpakankaan Helmeen, p. 050 524 9919