Työkyvyn arviointipalvelut

Kaski Työvalmennus

Työkyvyn arviointipalvelut

  • Toiminnallinen työkyvyn arviointi
  • ELMA –palvelu
  • Lääketieteellinen arviointi

Toiminnallinen työkyvyn arviointi

Kenelle

Toiminnallinen työkyvyn arviointi on hyödyllinen silloin, kun henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai rajoitteita, jotka vaikeuttavat tai estävät työllistymistä tai kouluttautumista.

Tavoite

Tavoitteena selvittää henkilön olemassa oleva toimintakyky rajoitteineen suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen tai muun pysyvän ratkaisun selkiytymiseksi.

Palvelun sisältö

Toiminnallinen työkyvyn arviointi sisältää 10 arkipäivän arviointijakson, joka alkaa henkilökohtaisella tavoitekartoituksella sekä kokonaistilanteen selvityksellä. Jakson aikana henkilön työssä suoriutumisen arviointi toteutetaan Kasken omissa työympäristöissä, erikseen määritellyissä, oikeissa työtehtävissä kuntoutuksen ohjaajan, yksilövalmentajan ja työvalmentajan valvonnassa. Arviointi pohjautuu IMBA – ja Melba –työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmään.

Palvelussa henkilö saa tietoa työ- ja toimintakyvystään, vahvuuksistaan ja voimavaroistaan, minkä ansiosta työllistymisen tai koulutukseen hakemisen tai muun pysyvän ratkaisun edellytykset selkiintyvät. Arviointijaksosta laaditaan lausunto jatkosuosituksineen.

ELMA – palvelu (eläke-edellytysten selvittämispalvelu)

Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut oleellisesti ja jotka tarvitsevat tutkimuksia sekä tukea eläkkeelle hakeutumisessaan.

Palvelumme sisältää moniammatillisen työryhmän asiantuntemuksen, yksilöllisesti räätälöidyn tutkimuskokonaisuuden sekä palveluohjaajan neuvonnan ja tuen eläkkeelle hakeutumisen eri vaiheissa.

Lääketieteellinen arviointi

Lääketieteellinen arviointi on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat tai ovat lähiaikoina olleet Kasken palveluissa (esimerkiksi Toiminnallinen työkyvyn arviointi). Palvelun tilaajatahon arvioidessa, että henkilön työllistymisen tai koulutukseen siirtymisen tueksi on tarpeen suorittaa erikoislääkärin tutkimus ja saada lääkärin B-lausunto, hän ohjaa asiakkaan erikoislääkärin vastaanotolle Kasken lääkäriasemalle. Lääketieteellisiä arviointeja suorittavat:

  • fysiatrian erikoislääkäri
  • neurologian erikoislääkäri

Lääketieteellisen arvioinnin jälkeen lääkärin B-lausunto toimitetaan tutkimusasiakkaalle ja tilaajataholle.

Voit hakeutua arviointipalveluihin te-toimiston, muun viranomaistahon tai vakuutusyhtiön lähetteellä. Palveluihimme kuuluu lisäpalveluna myös yöpymismahdollisuus, joten asiakkaaksi voi hakeutua koko Pohjois-Karjalan alueelta.

Lisätietoja työkyvyn arviointipalveluista antavat:

Hannele Myllylahti p. 0400 114 930 ja Tuula Kivistö p. 050 381 7103