Työkyvyn arviointipalvelut

Kaski Työvalmennus

Työkyvyn arviointipalvelut

Kaski Työvalmennuksessa palveluvalikoimaamme kuuluu myös useita erilaisia arviointipalveluja:

 • Toiminnallinen työkyvyn arviointi
 • Elma-palvelu
 • Lääketieteellinen arviointi
 • Psykologinen arviointi

Tutustu palveluidemme sisältöihin tarkemmin palvelukohtaisilla sivuilla. Voit hakeutua arviointipalveluihimme työ- ja elinkeinotoimiston, muun viranomaistahon tai vakuutusyhtiön lähetteellä.

Toiminnallinen työkyvyn arviointi

 • Onko työttömyytesi pitkittynyt ja/tai sinulla on ongelmia työ- ja toimintakyvyssäsi?
 • Onko tilanteesi lukkiutunut eikä etene koulutus- ja työmarkkinoiden näkökulmasta?
 • Haluatko arviointia työ- ja toimintakyvystäsi tai kuntoutusmahdollisuuksistasi?
 • Jos vastasit edellä mainittuihin asioihin kyllä, olemme sinua varten!

Toiminnallinen työkyvyn arviointi käynnistyy palvelun tilaajan (työ- ja elinkeinotoimisto, vakuutusyhtiö tai jokin muu viranomaistaho) lähetteestä, jonka perusteella asiakas kutsutaan tutkimukseen. Jakson aikana asiakkaan toimintakykyä arvioidaan oikeissa työtehtävissä Kaski Joensuun toimipisteen eri osastoilla 10 päivän ajan. Arviointi pohjautuu IMBA- ja Melba -työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmään.

Palvelun tavoitteena on, että toimeksiantaja saa tarkennettua tietoa asiakkaan toiminnallisesta työkyvystä suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen.

Palvelussa asiakas saa tietoa työ- ja toimintakyvystään, vahvuuksistaan ja voimavaroistaan, minkä ansiosta työllistymisen tai koulutukseen hakemisen tai muun pysyvän ratkaisun edellytykset selkiintyvät.

Lääketieteellinen arviointi

Erikoislääkärin tutkimus on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat tai ovat lähiaikoina olleet Kaski Joensuun palveluissa (esim. toiminnallinen työkyvyn arviointi). Pelkästään lääkärintutkimusaikaa ei ole mahdollista varata.

TE -palvelujen asiantuntijan katsoessa, että asiakkaan työllistymisen tai koulutukseen siirtymisen tueksi on tarpeen suorittaa erikoislääkärin tutkimus ja saada B-lausunto esim. koulutukseen, ammattialaan, palkkatukeen tai muuhun TE-palvelujen asiantuntijan tarpeelliseksi katsomaan palveluprosessin suunnitteluun liittyen, hän ohjaa asiakkaan erikoislääkärin vastaanotolle Kaski Joensuun toimipaikan lääkäriasemalle. Lääketieteellisiä arviointeja suorittavat

 • yleislääketieteen erikoislääkäri
 • fysiatrian erikoislääkäri
 • neurologian erikoislääkäri

Toteutus:

 1. TE -palvelujen asiantuntija lähettää palveluohjaajalle tutkimuspyynnön / toimeksiannon, joka sisältää kysymyksenasettelun tai toimeksiannon suoritettavaa tutkimusta ja B-lausuntoa varten sekä tutkimusasiakkaan terveydentilaa koskevat aikaisemmin tehdyt tutkimustulokset ja lausunnot.
 2. Palveluohjaaja varaa ajan ja ilmoittaa sen asiakkaalle. Tutkimukset suoritetaan Kaski Joensuun toimipisteen yhteydessä olevalla Aluehallintoviraston hyväksymällä lääkäriasemalla, osoitteessa Salpakatu 2 C, 80100 Joensuu.
 3. Tutkimuksen jälkeen palveluohjaaja huolehtii lausunnon valmistumisesta allekirjoituksineen. Lausunto toimitetaan toimeksiantajalle sekä tutkimusasiakkaalle kahden viikon sisällä tutkimuksesta.

ELMA – eläke-edellytysten selvittämispalvelu

Oletko ollut pitkään työttömänä ja sinulla on ikääntymisen ja/tai pitkän työelämän mukanaan tuomia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita siinä määrin, että työllistymisen esteet ovat huomattavia eikä haittoja ole riittävän perusteellisesti selvitetty?

Oletko ollut pitkään työttömänä ja monet ongelmat ovat kohdallasi kasautuneita (syrjäytyminen työelämästä, pitkä-aikaiset päihde- ja/tai mielenterveysongelmat, elämänhallinnan vaikeudet, työelämän rikkonaisuus ja heikot koulutusedellytykset)?

ELMA -palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joiden työkyky on alentunut oleellisesti ja jotka tarvitsevat tutkimuksia sekä tukea eläkkeelle hakeutumisessaan.

Palvelumme sisältää moniammatillisen työryhmän asiantuntemuksen, yksilöllisesti räätälöidyn tutkimuskokonaisuuden sekä palveluohjaajan neuvonnan ja tuen eläkkeelle hakeutumisen eri vaiheissa.

Toteutamme ELMA -palvelua Kaski Joensuun toimipisteessä, sekä Kaski Nurmeksen toimipisteessä.

Joensuussa palveluumme kuuluu yöpymismahdollisuus, joten asiakkaaksi voi hakeutua koko Pohjois-Karjalan alueelta. Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman monet palvelut paikallisesti, mutta mikäli paikkakunnalta ei löydy tarvittavia palveluita, järjestämme tutkimukset Joensuussa tai Kuopiossa.

Ota rohkeasti yhteyttä

palveluohjaaja Tuula Matikainen, Puh. 050 388 6634