Terapeuttinen työtoiminta

Kaski Työvalmennus

Terapeuttinen työtoiminta

  • Oletko määräaikaisesti tai pysyvästi työelämän ulkopuolella?
  • Kaipaatko sosiaalisia tilanteita ja tekemistä arkeen? 

Terapeuttinen työtoiminta on sosiaalihuoltolain 27 e § mukaista harkinnanvaraista toimintaa. Terapeuttiseen työtoimintaan osallistuvat henkilöt ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauspäivärahalla – eivät aktiivisesti työmarkkinoiden käytössä olevia henkilöitä.

Työtoimintaan voi hakeutua sosiaalityöntekijän tai omasta kuntoutumisesta vastaavan hoitajan kautta. Terapeuttista työtoimintaa toteutetaan sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Työtoimintaan osallistuva saa erikseen määriteltävää verotonta kannustusrahaa. Valmentautujan toimeentulona on joko kuntoutustuki tai pysyvä eläke (ei vanhuuseläke). 

Terapeuttiseen työtoimintaan voi osallistua maksimissaan 4 tuntia päivässä ja yksilöllisesti määritellyn sopimuksen mukaan 1 – 5 päivänä viikossa. Tavoitteena on valmentautujan elämänhallinnan lisääntyminen, päivärytmin normaalina säilyttäminen sekä sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen. Toiminta on tavoitteellista, asiakaslähtöistä, asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivaa ja hänen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. Lisäksi huomioimme valmentautujan voimavarat.

Työtehtävät räätälöidään valmentautujien omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Terapeuttinen työtoiminta, Joensuu

Kaski Työvalmennuksen Joensuun toimipiste sijaitsee vuonna 2007 valmistuneissa tiloissa osoitteessa Salpakatu 2.

Tarjoamme monipuolisia, todellisia työtehtäviä, jotka valikoidaan asiakkaan tarpeen, osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Työn tekemisen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintoihin sekä saada tarpeen mukaan yksilöllistä tukea. Kaski Työvalmennus tarjoaa Toimintakykyä ylläpitävää ja Työelämään paluuta edistävää työtoimintaa. Toimintapäiviä on yksilöllisen sopimuksen mukaisesti 1-5 päivää viikossa, päivittäinen työaika on 4 tuntia.

  • Toimintakykyä ylläpitävän työtoiminnan tavoitteena on valmentautujan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.
  • Työelämään paluuta edistävän työtoiminnan tavoitteena on valmentautujan toimintakyvyn edistäminen niin, että paluu työelämään on mahdollista joko suoraan tai muiden tukipalveluiden kautta.

Kaipaatko sisältöä arkeesi, apua päivärytmin ylläpitämiseen tai vahvistusta sosiaalisissa suhteissa? Onko aika ottaa askel kodin ulkopuoliseen toimintaan ja luoda uskoa omaan osaamiseen ja kykyihin oppia uutta? Terapeuttista työtoimintaa toteutetaan sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai kysy meiltä lisätietoja.

Ohjaaja Raija Timonen 0503886693

Terapeuttinen työtoiminta, Nurmes

Kaski Nurmes tarjoaa Terapeuttista työtoimintaa erilaisissa tuotannon työtehtävissä. Työtoiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä sekä ylläpitää arjenhallintataitoja. Lisäksi huomioimme jokaisen valmentautujan omat voimavarat ja taidot. Valmentautujilla on myös mahdollisuus osallistua ryhmätoimintoihin ja retkiin.

Terapeuttista työtoimintaa toteutetaan työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

Työvalmennuksessa työtehtävät valikoidaan kulloinkin olemassa olevista tehtävistä valmentautujan tarpeen, osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Työtehtäviä ovat muun muassa:

  • kiinteistönhoidon tehtävät ja pienet korjaustyöt
  • polkupyöräpaja
  • siivous- ja keittiötyöt
  • kudonta-, ompelu- ja muut käsityötuotteet
  • yritysten alihankintatyöt
  • toimistotyöt

Yksilövalmennus edistää kokonaisvaltaisesti valmentautujan elämänhallintaa ja toimintakykyä. Valmentautuja saa yksilökeskustelua ja henkilökohtaista ohjausta. Yksilövalmennuksen osuus määräytyy valmentautujan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Ryhmävalmennus-työtoimintaan kuuluu erilaisia ryhmämahdollisuuksia. Ryhmiä muodostetaan osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan, kuten naistenryhmä, taideryhmä, kokkausryhmä, liikuntaryhmä tai atk-ryhmä. Ryhmiin osallistuminen on aina vapaaehtoista ja maksutonta. Terapeuttista työtoimintaa toteutetaan sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai kysy meiltä lisätietoja.

Yksilövalmentaja Jaana Kokkonen puh. 0400 215 352

Terapeuttinen työtoiminta, Kitee

Kiteellä toiminta tapahtuu Kytänniemen teollisuusalueella osoitteissa Peltotie 2 ja Sumpputie 4-6. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, joita voit tehdä mm. metalli-, kokoonpano-, auto-, puu-, entisöinti-, kiinteistö-, puutarha-, toimisto-, tekstiili-, keittiiö- ja puhdistuspalveluosastoilla. Lisäksi toimintapäivän aikana on mahdolista osallistua Kiteen kaupungin työkohteissa tapahtuviin tehtäviin esim. puisto- ja puutarha-, kiinteistönhoito-, urheilu- ja liikunta- ja yleisten alueiden kunnossapitotehtävät.

Terapeuttisessa työtoiminnassa valmentatuja saa ns. työosuusrahan, jonka määrä on n. 2€/h. Toimintapäivän kesto 5 h/pv. Toimintaan voi osallistua 1-5 pv/vko.

Tiloissamme sijaitsee lounasruokala, josta toimintaan osallistuvat voivat ostaa edullisesti aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Meno-paluu taajamakuljetus Kiteellä ja valmentautujien kuljetus Tohmajärvi-Kitee-Tohmajärvi maksutta toimintapävinä.

Terapeuttiseen työtoimintaan ohjaudutaan kuntien mielenterveyspalvelujen kautta.

Lisätietoja, Anne Ikäheimonen, yksilövalmentaja, 050 388 6693, anne.ikaheimonen@hl-s.fi

Terapeuttinen työtoiminta, Tohmajärvi

Terapeuttinen työtoiminta järjestetään Kiteellä. Kts. Terapeuttinen työtoiminta Kitee.

Lisätietoja, Anne Ikäheimonen, yksilövalmentaja, 050 388 6693, anne.ikaheimonen@hl-s.fi

Työ- ja päivätoiminta, Ilomantsi

Työ- ja päivätoiminnassa on mahdollista osallistua käsitöiden valmistamiseen kädentaito- ja puupajan puolella sekä osallistua keittiö- ja puhtaanapidon työtehtäviin.

Työ- ja päivätoiminnan osallistujille järjestetään viikottain toimintapäivä, jolloin järjestetään jotakin yhteistä, yhdessä sovittua toimintaa. Vuosittain järjestetään myös yhteisiä retkiä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa työ- ja päivätoiminnan kävijät voivat olla mukana.

Työ- ja päivätoiminnan asiakkailla on ruokailumahdollisuus toimipisteen ruokalassa.

Palvelua toteutetaan työ- ja yksilövalmennusmenetelmillä, jossa yksilövalmennuksen osuus on 50% ja työ- ja päivätoiminnan osuus 50%. Yksilövalmennus sisältää arjen eheytystä ja sosiaalista vahvistamista. Jokaisen valmentautujan työ- ja päivätoiminnan sisältö järjestetään valmentaujan yksilöllisten tavotteiden mukaisesti.

Lisätietoja, Helena Joronen, ohjaaja, 050 388 6656, helena.joronen@hl-s.fi