Nuorten työpajatoiminta

Kaski Työvalmennus

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta toteutetaan nuorisolain (Nuorisolaki 27.1.2006/72) mukaisesti. Nuorten työpajatoiminta sisältää etsivän nuorisotyön toiminnot. Toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille henkilöille. Nuorimmat henkilöt ovat yläkouluikäisiä. Nuori tulee työpajatoimintaan lähettävän viranomaistahon toimesta. Lähettävänä tahona on joko kunta tai työvoimahallinto. Edellä mainittujen lisäksi nuori voi tulla toimintaan suoraan ilman lähettävää tahoa. Tällöin työpajan tehtävänä on etsiä lähettävä taho. Pajajakson alkaessa/alettua selvitetään nuoren toiminnanaikainen toimeentuloperuste.

Toimintamenetelminä käytetään työvalmennusta, joka tähtää nuoren työkyvyn parantumiseen ja yksilövalmennusta, jonka tavoitteena on nuoren toimintakyvyn parantuminen ja jatkosuunnitelman tekeminen. Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan seutukunnallisesti, jossa pajatoiminta on yhdistetty kattamaan useampia kuntia. Pääosa toiminnasta tapahtuu kuitenkin aina omalla paikkakunnalla. Toisaalla tapahtuva toiminta järjestetään toimijan puolesta, eikä se aiheuta kustannuksia pajatoimintaan osallistuvalle. 2000-luvun työpajatoiminta on asemoitunut perus- ja erityistason palvelurakenteiden väliin. Pajatoiminnan tulee pystyä tarjoamaan yksilötason palveluja niille asiakkaille, jotka ovat putoamassa perustasojärjestelmän läpi, mutta jotka eivät toisaalta vielä tarvitse erityistason palveluja.

Työpajan opinnollistettu oppimisympäristö:

Tunnistamisraportti Osaamistodistus