Valtone-hanke 2013 – 2016

Kaski Työvalmennus

Valtone-hanke 2013 – 2016

Valtone – valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille

1.2.2013 – 31.12.2015 – 31.8.2016

Valtone-hanke on kohdennettu 18 – 45-vuotiaille pohjoiskarjalaisille neuropsykiatrisia erityispiirteitä (Asperger, ADHD, ADD, Tourette sekä niihin rinnastettavat erityisvaikeudet) omaaville aikuisille. Valtone-hankkeen hallinnoi ja toteuttaa Honkalampi/Kaski Työvalmennus. Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa HLS-Fondo, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän aikuispsykiatrian poliklinikan neuropsykiatrinen tiimi, neuropsykologi, Autismi- ja Aspergerliitto ry, kunnallinen aikuissosiaalityö ja Työvoiman palvelukeskus.

Hankkeen tavoitteita on löytää ja luoda menetelmiä, joilla tuetaan nepsy-aikuisten

  • sopeutumista oireisiinsa
  • elämän- ja arjenhallintaa
  • kouluttautumiseen liittyviä asioita
  • työelämään valmentautumiseen ja työllistymiseen liittyviä asioita.

Työmenetelminä hankkeessa käytetään työelämälähtöisesti neuropsykiatrista valmennusta ja toimintaterapiaa, joiden menetelmillä ja välineillä

  • selvitetään nepsy-aikuisten elämänhallintaan liittyviä haasteita
  • järjestetään ryhmämuotoisia sekä yksilövalmennukseen perustuvia toimintoja
  • osallistetaan nepsy-aikuisten läheiset
  • kehitetään ja luodaan yhteistyöviranomaisille välineitä ja menetelmiä, joiden avulla ohjata nepsy-aikuiset oikean palvelun piiriin mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeen asiakkaat sijoittuvat työelämään tai koulutukseen, mikä ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Valtone-hankkeen materiaalit

Valtone-hankkeen loppuraportin voit lukea:

Loppuraportti

Valtone- hankkeen Miun Ote! Niksit ja vinkit elävään elämään oppaan löydät:

Opas

Oppaan tarkoituksena on koota yhteen Valtone-hankkeen asiakastyössä käytettyjä menetelmiä.

Voit tulostaa itsellesi Valtone-hankkeen materiaalit Työntekijän Valtone-vihko:

Valtone-vihko Esitevihko

Lyhyesti tietoa:

AD(H)D

Touretten syndrooma

Asperger

Oppimisvaikeudet

Kaikki yllä olevat materiaalit ovat vapaasti tulostettavia.

Valtone-menetelmien käyttäjäopastukset

Valtone-menetelmien (Valtone – Arkiympyrä, arkitoimintojen kartoitus ja Valtone – Seula, puheeksi ottamisen ja ohjauksen väline) käyttäjäopastuksien tilaus Valtone-hanketyön jälkeen Kaski Joensuun kautta. Esite löytyy:

Esite

Valtone-hankkeen esitteet:

AD(H)D

Asperger

Tourette

Niksit ja vinkit

Työ ja opiskelu