Neuropsykiatrinen valmennus

Kaski Työvalmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Kaski Työvalmennuksen neuropsykiatrisen valmennuksen palveluvalikoimaan kuuluu kaksi eri palvelua, joita yhdistää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät.

Tuotamme palveluja koko maakunnan alueelle.

Tutustu palveluidemme sisältöihin tarkemmin palvelukohtaisen sisällönkuvauksen kautta ja ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, joka tukee asiakkaan myönteistä kehitystä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen avulla pyritään eroon alisuoriutumisesta sekä ei-toimivista toimintamalleista, niiden tilalle opitaan sekä omaksutaan uusia toimintamalleja ja -taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus on

  • asiakaslähtöistä
  • kokonaisvaltaista
  • ennalta sovittua, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa
  • Neuropsykiatrinen valmennus sopii

AD(H)D-, Asperger- ja Tourette-henkilöille, sekä oppimisvaikeuksia omaaville

  • mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
  • henkilöille, joita on jo ohjattu toistuvasti erilaisiin palveluihin

Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu

  • asiakkaan kotona, koulussa, työpaikalla, asiointipaikassa
  • tai palveluntuottajan tiloissa

TULOSTETTAVA NEUROPSYKIATRISEN VALMENNUKSEN ESITE

Palveluun pääsemisen edellytyksenä on maksusitoumus sekä maksusitoumuksen saatetekstin täyttäminen.

Tulosta valmis saatetekstin pohja