Lapsiperheiden kotipalvelu

Kaski Työvalmennus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kasken kautta on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua Siun soten toiminta-alueella.

 • Tuntuuko arki lapsiperheessä raskaalta?
 • Tuntuuko, että tarvitset arjen pyörittämiseen tukea ja käytännön apua?

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä.

Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

Kotipalvelulla tarkoitetaan

 • asumiseen
 • hoitoon ja huolenpitoon
 • toimintakyvyn ylläpitoon
 • lasten hoitoon ja kasvatukseen
 • asiointiin
 • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 19 § (Finlex) mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi.

Näitä syitä ovat

 • sairaus
 • synnytys
 • vamma
 • muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy
 • erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös silloin, kun perheessä on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä perheen asuinalueen Lapsiperheiden kotipalvelun palveluvastaavaan. Palveluvastaava arvioi perheen palvelun tarpeen, sen sisällön sekä tuntimäärän ja myöntää palvelun. Palvelusetelin vähimmäisarvo on arkisin 28 €/h, lauantaisin 35 €/h ja sunnuntaisin 45 € / h. Perheen omavastuuksi jää Perhe-Kasken perimän hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Lisätietoja palvelusta palveluohjaaja Tuula Matikainen, Puh. 050 388 6634

Tietosuojaseloste