Kuntouttava työtoiminta

Kaski Työvalmennus

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla otat askeleen kohti työelämää. Ota yhteys oman kuntasi sosiaaliohjaajaan tai työvoimaviranomaiseen.

  • Sinulla ei tarvitse olla ammatillista osaamista, oma motivaatio arkesi parantamiseen riittää.
  • Lue lisää tarjoamistamme kuntouttavan työtoiminnan palveluista paikkakuntakohtaisilta sivuilta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa heidän työelämävalmiuksiaan. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan arjen hallintakykyä.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua niin TE-toimiston kuin sosiaalityöntekijäsi kautta. Kuntouttava työtoiminta tulee järjestää asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vastaa asiakkaan yksilölliseen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa palvelun räätälöintiä asiakkaan työ- ja toimintakykyä tukevaksi kokonaisuudeksi.

Kuntouttava työtoiminta, Nurmes

Nurmeksen yksikön kuntouttava työtoiminta toteutuu oikeassa työympäristössä osoitteessa Teollisuustie 11. Tarjoamme erilaisia työtehtäviä, joita ovat muun muassa erilaiset teollisuuden alihankintatyöt, toimisto-, siivous-, keittiö-, kiinteistönhoito-, polkupyöräpaja-, kudonta- ja muut käsityöt. Työtehtävät räätälöidään tarpeittesi, osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa myös seurakunnalla tai yhdistyksissä.  Kuntouttavaa työtoimintaa tarjoamme myös avokuntouttavana työtoimintana, jolloin valmentautuja työskentelee tuetusti hallintokunnissa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea sinua matkalla kohti avoimia työmarkkinoita työ-, ryhmä- ja yksilövalmennuksen keinoin. Yksilövalmentaja auttaa sinua tavoitteissasi ja mahdollisuuksiesi etsimisessä. Sinulla on mahdollisuus osallistua myös Kasken ryhmämuotoisiin toimintoihin, kuten työnhakupäivään.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai koulutusta, tahto ja motivaatio oman työllistymispolun löytämiseksi riittävät!

Kaski Työvalmennuksen kuntouttava työtoiminta mahdollistaa sinulle joustavan etenemisen työllistymisesi polulla. Palveluun tarvitset maksusitoumuksen kuntasi sosiaalitoimesta. Sopimus kuntouttavaan työtoimintaan tehdään aluksi kolmeksi kuukaudeksi. Käyntipäiviä on yksilöllisen sopimuksen mukaisesti 1-4 päivää viikossa ja päivittäinen työaika on 4 – 6-tuntia.

Nurmeksen Kaski tuottaa myös ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa:

Miesten ryhmä on suunnattu noin 50+-vuotiaille miehille. Ryhmä sisältää myös yksilövalmennusta. Ryhmää toteutetaan 1 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä erilaisen tekemisen merkeissä. Miesten ryhmän tavoitteena on luoda uusia polkuja elämään.

Onko aika ottaa askel kohti avoimia työmarkkinoita? Onko sinulla tahtoa ja motivaatiota tehdä työtä oman työllistymisesi eteen? Haluatko luoda uskoa omaan osaamiseen ja kykyihin oppia uutta? Jos kiinnostuit, ota yhteys omaan sosiaalityöntekijääsi tai kysy lisätietoja meiltä.

Lisätietoja:

Kuntouttava työtoiminta, Joensuu

Kaski Työvalmennuksen Kuntouttava työtoiminta toteutuu oikeassa työympäristössä, vuonna 2007 valmistuneissa tiloissamme osoitteessa Salpakatu 2. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, joita ovat muun muassa metalli-, puu-, kiinteistönhuolto-, keittiö-, puhdistuspalvelu-, pesula-, toimisto- sekä erilaiset kokoonpanotyötehtävät. Työtehtävät voidaan räätälöidä tarpeittesi, osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea sinua matkalla kohti avoimia työmarkkinoita työ-, ryhmä- ja yksilövalmennuksen keinoin. Yksilövalmentaja auttaa sinua tavoitteissasi ja mahdollisuuksiesi etsimisessä. Sinulla on mahdollisuus osallistua myös Kasken ryhmämuotoisiin toimintoihin, muun muassa työnhakupäivään.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai koulutusta, tahto ja motivaatio oman työllistymispolun löytämiseksi riittävät!

Kaski Työvalmennuksen Kuntouttava työtoiminta mahdollistaa sinulle joustavan etenemisen työllistymisesi polulla. Palveluun tarvitset maksusitoumuksen kuntasi sosiaalitoimesta. Sopimus kuntouttavaan työtoimintaan tehdään aluksi kolmeksi kuukaudeksi. Käyntipäiviä on yksilöllisen sopimuksen mukaisesti 1-4 päivää viikossa ja päivittäinen työaika on 4-6 tuntia.

Onko aika ottaa askel kohti avoimia työmarkkinoita? Onko sinulla tahtoa ja motivaatiota tehdä työtä oman työllistymisesi eteen? Haluatko luoda uskoa omaan osaamiseen ja kykyihin oppia uutta? Jos kiinnostuit, ota yhteys omaan sosiaalityöntekijääsi tai kysy lisätietoja meiltä.

Lisätietoja:

Kuntouttava työtoiminta, Jyväskylä

  • Työhön ja koulutukseen tähtäävä palvelu
  • Toimintakykyä vahvistava ja ylläpitävä palvelu
  • Starttivalmennus

Kaski-palvelussa saat käyttöösi monialaisen ohjausosaamisen valmentautuessasi kohti työtä tai opiskelua. Yksilövalmennuksessa haemme ratkaisuja tavoitteidesi saavuttamiseksi monipuolisen keinovalikoiman avulla. Työvalmennus tapahtuu puu-, metalli- ja autopajoilla sekä kädentaitojen ja tekstiilipajalla. Pajoilla on mahdollisuus toteuttaa joustavia, luovia ja yksilöllisiä työtehtäviä tukemaan omia tavoitteita. Tule oppimaan hitsausta, auton tuunausta, kokoonpanotöitä tai kerryttämään osaamistasi tekstiilipuolen käsitöissä.

PAIKKO-osaamistodistukseen kootaan valmennuksessa havaitut ja osoitetut tiedot sekä taidot ammatillisten opintojen tutkintovaatimuksien mukaisesti. Voit tehdä valmennuksessa myös portfolioon. Sinulla on mahdollisuus osallistua myös ryhmävalmennukseen, jossa pohditaan yhdessä apukeinoja arkeen, omia vahvuuksia ja kehitetään työelämätaitoja.

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös ryhmävalmennukseen, jossa pohditaan yhdessä apukeinoja arkeen, omia vahvuuksia ja kehitetään työelämätaitoja.

Toimitilamme sijaitsevat Vaajakoskella Varassaaren miellyttävässä tehdasmiljöössä, jossa käytössämme on kaksi erillistä tilaa.

  • Tikkutehtaantie 1: yksilö- ja ryhmävalmennustilat sekä tekstiili- ja kädentaitopaja.
  • Tikkutehtaantie 2: metalli-, auto- ja puupaja.
  • Toimipaikassamme on runsaasti maksutonta paikoitustilaa.

Lisätietoja:

Kuntouttava työtoiminta, Ilomantsi

Tiloissa toimii kädentaitopaja sekä puupaja. Työtoiminnassa on mahdollista osallistua kädentaito- tai puupajalla työstettävien tuotteiden valmistamiseen ja/tai toimia keittiö- ja puhtaanapidon työtehtävissä. Tuotteita valmistetaan tilauksesta, tiloissa toimivaan myymälään tai vaihtoehtoisesti itselle.

Valmentaujille on järjestetty ruokailumahdollisuus työtoiminnan tiloissa.

Palvelua toteutetaan työ- ja yksilövalmennusmenetelmillä, jossa yksilövalmennuksen osuus on 50% ja työvalmennus 50%. Yksilövalmennus sisältää arjen eheytystä ja sosiaalista vahvistamista. Jokaisen valmentautujan työtoiminnan sisältö järjestetään valmentaujan yksilöllisten tavotteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Kuntouttava työtoiminta, Kitee

Kiteellä toiminta tapahtuu Kytänniemen teollisuusalueella osoitteessa Peltotie 2. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, joita voit tehdä mm. metalli-, kokoonpano-, auto-, puu-, entisöinti-, kiinteistö-, puutarha-, toimisto-, tekstiili-, keittiiö- ja puhdistuspalveluosastoilla. Lisäksi toimintapäivän aikana on mahdolista osallistua Kiteen kaupungin työkohteissa tapahtuviin tehtäviin esim. puisto- ja puutarha-, kiinteistönhoito-, urheilu- ja liikunta- ja yleisten alueiden kunnossapitotehtävät.

Tiloissamme sijaitsee lounasruokala, josta toimintaan osallistuvat voivat ostaa edullisesti aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Meno-paluu taajamakuljetus Kiteellä ja valmentautujien kuljetus Tohmajärvi-Kitee-Tohmajärvi maksutta toimintapävinä.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan työvoimahallinnon aktivointipalveluiden kautta.

Lisätietoja:

Kuntouttava työtoiminta, Tohmajärvi

Kuntouttava työtoiminta järjestetään Kiteellä. Kts. Kuntouttava työtoiminta Kitee.

Lisätietoja: