Kuntouttava työtoiminta

Kaski Työvalmennus

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla otat askeleen kohti työelämää. Ota yhteys oman kuntasi sosiaaliohjaajaan tai työvoimaviranomaiseen.

  • Sinulla ei tarvitse olla ammatillista osaamista, oma motivaatio arkesi parantamiseen riittää.
  • Lue lisää tarjoamistamme kuntouttavan työtoiminnan palveluista paikkakuntakohtaisilta sivuilta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa heidän työelämävalmiuksiaan. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan arjen hallintakykyä.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua niin TE-toimiston kuin sosiaalityöntekijäsi kautta. Kuntouttava työtoiminta tulee järjestää asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vastaa asiakkaan yksilölliseen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa palvelun räätälöintiä asiakkaan työ- ja toimintakykyä tukevaksi kokonaisuudeksi.