Vierasnäppäimistöllä Johanna Karjalainen: Mihin lähihoitaja tarvitsee digiä?

Digitalisaation tuomisesta koulutukseen saisi jo nyt meheviä otsikoita. Nämä kokemukset ovat osa tulevaisuutta.  Ammatillinen reformi toi digitalisaation osaksi ammattitaitovaatimuksia vuonna 2018. Reformin taustalla olivat työelämästä tulleet vaatimukset muun muassa tulevaisuuden työntekijöiden digitaalisista taidoista.

Myös lähihoitajakoulutuksessa digitalisaatio näkyy opetuksessa. Opintojen alussa digistartit ja toiminta digitaalisessa ympäristössä -opinnot luovat perusvalmiuksia lähihoitajaopiskelijoiden digitaalisiin taitoihin. Ammatillisissa opinnoissa tuodaan esille erilaisia sovelluksia, järjestelmiä sekä laitteita, missä digitaaliset taidot harjaantuvat lähellä oikeita työtehtäviä.

Kompastumiset kuuluvat asiaan

Kokemusta jo on, miksi ennen käyttökokemusta hikikarpalot valuvat käyttäjän otsalla hänen pohtiessaan, mikä nyt taas ei toimi. Tämä pelko onkin haaste digitalisaation leviämiselle opetus- ja hoitoalalla. Itse näkisin tulevaisuudessa hoitotyön tekijöillä tärkeimpänä taitona rohkeuden kokeilla erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Rohkeuden epäonnistua muiden edessä, ratkaista digitaalinen haaste yhdessä. Se on varmaa, että kompastumatta ei tule onnistumisia ja digitalisaation harjalla horjuminen on harjoitusta.

Lähihoitajakoulutuksessa rohkaisemme opiskelijoita käyttämään erilaisia sovelluksia/laitteita. Opiskelijat ovat innostuneet erityisesti erilaisista aktivointiin ja päivittäisten toimintojen hallintaan liittyvistä sovelluksista. Digitalisaatioloikka on tehty useasti, kun opiskelija kertoo kokeilleensa asiakkaiden kanssa tunnilla kokeiltuja sovelluksia.

Opettajatkin tarvitsevat ohjausta ja opastusta taitoihin. Digi-tutorin maineen saaneena allekirjoittaneen työtehtäviin on kuulunut viime vuosina niin johtojen asettaminen oikeaan paikkaan, hiirien metsästäminen ympäri taloa kuin oikean napin painalluksen ohjeistaminen kollegoille. Kirjoittaja omaa myös taikavoimat, joiden avulla sovelluksia voi korjata saapumalla tilaan (joku magneettinen taikavoima). Eli ei tämä niin vakavaa ole!

Kokemuksia saadaan kokeilemalla

Näkisin, että robotilla hurjastelu käytävillä on juuri sitä, mitä me tarvitsemme. Haluaisin nähdä opiskelijoiden (ja kollegoiden) kasvoilla hymyn ja jopa pienen ilkikurisen ilmeenkin kun kokeillaan onnistuuko. Mitä tapahtuu, jos painan tästä…? Kokeillen syntyy kokemuksia. Näiden yhteisten kompastumisten ja onnistumisten kokemusten kautta opiskelijoille tulee rohkeus ohjata tulevaisuudessa asiakkaita haastavissakin asioissa. Digitaito on jokaisen oikeus, jota toivomme opiskelijoiden jakavan eteenpäin!

 

Vierasnäppäimistöllä kirjoitti Johanna Karjalainen, joka työskentelee lehtorina Riveriassa (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä).