Koronaviruksen vaikutukset Honkalampi-konsernin toimintaan

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne on aiheuttanut muutoksia myös Honkalampi-konsernin toimintaan. Joissakin konsernin yksiköissä toimintaa on jouduttu uudelleen järjestämään tai tilapäisesti lakkauttamaan. Osa palveluyksiköistä toimii lähes normaalisti hyödyntäen etätyömahdollisuuksia. Lähipalveluita toteutettaessa arvioidaan koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehditaan tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Epidemian ja poikkeusolojen vaikutusten arvioidaan yltävän lähes jokaiseen organisaation yksikköön, kun asiakkaat ja yhteistyökumppanit rajoittavat sopimuksia, liikkumista ja kulutustottumuksia. Tilanteen vuoksi konsernin eri yhtiöissä on käyty yhteistoimintaneuvotteluja, jotka ovat nyt päättyneet. Neuvotteluissa on päädytty koko- ja osa-aikaisiin lomautuksiin, jotka koskettavat koko konsernissa tällä hetkellä 85 henkilöä, joista vajaa 30 prosenttia työskentelee säätiön toiminnoissa ja loput tytäryhtiöissä.

Lomautukset ovat nyt alkaneet Juhta Oy:ssä sekä tuotannossa että Ehta- henkilöstöpalveluiden puolella. Koronan myötä vuokratyötarpeet ovat vähentyneet, Juhta-perävaunu- ja trailerituotteiden myynti on lievästi laskenut ja Kelan Nuotti-valmennus on keskeytetty lähivalmennuksen osalta. Terapiapalveluita tarjoavassa Fondossa 75% terapiakäynneistä on pystytty korvaamaan etäyhteyksillä, mutta Kelan ja kuntien lähiterapiapalvelun ostojen kesketysten vuoksi myös Fondolla on jouduttu lomauttamaan henkilökuntaa.

Lisäksi toiminnan keskeytysten vuoksi henkilöstöä on lomautettu Honkalampi-säätiön Kaski työvalmennuksessa, konsernin hallinnossa ja tulkkauspalveluliiketoimintaa harjoittavassa Evantiassa.

Lomautusten pituudet vaihtelevat ja voivat jatkua pisimmillään 90 päivää. Uusia lomautuksia jouduttanee harkitsemaan poikkeustilanteen mahdollisesti pitkittyessä.

Lisätietoja:

Honkalampi Palvelut Oy  toimitusjohtaja Petri Pehkonen p. 050-388 6615

Honkalampi-säätiö toimitusjohtaja Jouko Liukkonen p. 0500-779 989