Kokemuksia etäohjaamisesta

#Ihan Diginä! -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää itsenäisen asumisen digitaalista etätukea. Olemme esitelleet etäohjauksen blogissamme jo aiemmin ja hankkeelle on tehty aiheesta myös opinnäytetyö. Tällä kertaa etätukipilotteihin osallistuneet toimijat ja ammattihenkilöt kertovat omia kokemuksiaan etäohjaamisesta.

Mitä on etäohjaus?

Etäohjauksella tarkoitamme asiakkaan eli toimijan ohjausta tieto- ja viestintäteknologian avulla nettiä hyödyntäen. Toimijoiden näkökulmasta etäohjaus on käytännössä sitä, että tapaaminen ohjaajan kanssa toteutuu videoyhteyden välityksellä. Hankkeen aikana on testattu useita erilaisia videoneuvottelualustoja. Olemme pyrkineet löytämään alustoja, jotka ovat käytettäviä ja saavutettavia. Lisäksi alustoja valittaessa on huomioitu sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tietoturva- ja tietosuojavaatimukset, koska etäohjauspilotit toteutettiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisen ohjauksessa. Alustojen testaaminen tapahtui yhdessä toimijoiden kanssa. Testaamista, käytön harjoittelua ja kokemusten keruuta on tehty #Ihan Diginä! –hankkeen digiklubeissa, virtuaalidigiklubeissa sekä Jutellaan digistä diginä -toiminnassa keväällä 2020.

Mitä etäohjaamiseen tarvitaan?

Etäohjaukseen tarvitaan laite, jossa on käytössä kamera, mikrofoni, kaiuttimet tai kuulokkeet ja Internet-yhteys. Laite voi olla tietokone, tabletti tai älypuhelin. Etäohjauksen kokeilijat totesivat, että laitteiden lisäksi tarvitaan myös osaamista laitteiden ja sovellusten käyttöön ja rohkeutta kokeilla erilaista tapaa hoitaa arjen asioita. Kun ohjaus tapahtuu etänä, korostuu myös keskustelutaitojen merkitys:

”Kärsivällisyyttä, kuuntelemisen taitoa, pitää puhuu selkeesti ja kuuluvasti.”

”Oon ainakin ite oppinu erilaista ohjausmenetelmää, ehkä miettii jotenkin tarkemmin sanojaan ja eri tavalla huomioi asiakasta siellä, oon oppinut uuden työskentelymuodon.”

Työntekijät kokivat, että oman digiosaamisen vahvistaminen ennen etätuen aloittamista on hyödyllistä. Kun tietää, että itse osaa käyttää etäohjaukseen tarvittavia välineitä ja yhteyksiä, on varmempi olo lähteä ohjaamaan asiakasta etänä. Toisaalta ohjaajat kertoivat myös oppineensa asiakkailta etäohjaamiseen tarvittavia digitaitoja pilottien aikana. Yhdessä harjoittelu ja tekeminen toi varmuutta niin työntekijöille kuin toimijoillekin ja auttoi selviämään alun haasteista:

”Ensimmäinen haaste oli, että asiakas kyllä osasi vastata ja vaikka laittaa videon päälle, mutta sitten siinä oli alussa sitä, että  pätki meillä yhteys.”

”Varmaan se varmuuden tunne siihen itsenäiseen asumiseen on lisääntynyt ja se varmuus laitteiden käyttöön. Ihanan sitkeesti asiakkaat sitä lähti tekemään, vaikka siinä oli alussa niitä ongelmia niin ei asiakkaat antaneet periksi.”

Mitä etäohjauksen avulla voi tehdä?

Hankkeessa on havaittu, että etäohjaus sopii hyvin monenlaiseen toimintaan. Etäohjauksen piloteissa etätukea on käytetty ohjattavan arjen askareiden hoitamiseen: on tehty yhdessä perinteisiä tai virtuaalisia kauppalistoja, täytetty työajanseurantaa, tarkistettu oman kodin siisteys, askarreltu, leivottu pullaa tai valmistettu ruokaa. Etäohjauspilottien toimijat kokivat tärkeäksi asiaksi myös kuulumisten vaihdon ja keskustelut työntekijän kanssa:

”Me voidaan kato kahviaikaan sopia, sopia etäkahvit!”

Työntekijät huomasivat, että etäyhteyden välityksellä toimijoiden voi joskus olla helpompi keskustella asioista, jotka he kokevat hankaliksi puhua kasvokkain. Etätuki osoittautui toimivaksi työvälineeksi, jonka ansiosta ohjaaja voi tukea toimijoiden arkea myös sovittujen aikataulujen ulkopuolella: ”Näkisin, että joskus vois vaikka korvata niitä käyntejä. Jos tarvii vaikka enempi tukea jossain elämäntilanteessa, tai on joku semmonen aihe, että enemmän tarvitsee sitä tukea, niin se varmaan paremmin mahdollistuisi osittain etänä, kun siinä pystyy kuitenkin monenlaisia asioita hoitamaan.”

Mitä etäohjaaminen tuo arkeen?

Etäohjaaminen on tuonut pilotteihin osallistuneille positiivisia kokemuksia. Toimijat haluavatkin käyttää etätukea asumisensa tukena myös kokeilun jälkeen:

”Pidän enemmän etätuesta, ei tarvii enää paljoa kasvokkaisia kohtaamisia.”

”Positiivisia vaikutuksia arkeen. Haluun käyttää jatkossakin.”

Työntekijät ovat puolestaan havainneet, että etätukikokeilun myötä toimijoiden itsetunto ja digitaalinen osallisuus ja osaaminen ovat vahvistuneet:

”Onhan se asiakkaille tuonu silleen monipuolisuutta, että osa on kyllä sitten ottanu vaikka WhatsAppin tai vaikka Messengerin käyttöön ja ne puhelut liittyy sitten omaan arkeen, että he ystävien ja tuttavien kanssa niitä käyttää.”

Myös työntekijät ovat kokeneet etätuen hyödyt. Etänä ohjaamalla säästää työaikaa varsinaiseen asiakastyöhön, kun ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Etäohjaus voi olla osa tavoitteellista asiakastyötä, jossa välittyy aito kohtaamisen tunne:

”Tämä tuntuu siltä, että olisi treffannut oikeasti, itselle jää kiva tunnelma, ihan samalla tavalla kuin olisi tavannut kasvokkain.”