RoboApu

Robotit erityistä tukea tarvitsevien arjessa 2017-2020

Hanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Honkalampi-säätiö Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen rahoittaja on STEA. Yhteistyökumppaneita ovat Siun sote, Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on

  • selvittää robotiikan mahdollisuuksia ja haasteita erityistä tukea tarvitsevien kuten vammaisten ja etenevää sairautta sairastavien henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja elämänhallinnan tukemisessa
  • lisätä erityistä tukea tarvitsevien, heidän läheistensä ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön tietoisuutta robottien mahdollisuuksista

Hankkeen aikana selvitämme kohderyhmien odotuksia, käsityksiä ja ajatuksia roboteista ja järjestämme pajoja, joissa on mahdollisuus tutustua erilaisiin robotteihin.

Selvityksen pohjalta toteutamme asiakaslähtöisiä kokeiluja, joiden avulla arvioidaan robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita muun muassa palvelukotien arjessa.

RoboApu-hanke

Kauppakatu 23 A, 2. krs, 80100 Joensuu

Susanne Mäkelä

projektipäällikkö, RoboApu-hanke

+358503886679

Sähköposti

Blogi
Facebook