RoboApu

Robotit erityistä tukea tarvitsevien arjessa 2017-2019

Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Honkalampi-säätiö Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Projektin rahoittaja on STEA. Yhteistyökumppaneita ovat Siun sote, PKKY, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Projektin tavoitteena on

  • selvittää robotiikan mahdollisuuksia ja haasteita erityistä tukea tarvitsevien kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja elämänhallinnan tukemisessa
  • lisätä erityistä tukea tarvitsevien, heidän läheistensä ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön tietoisuutta robottien mahdollisuuksista

Projektin aikana selvitämme kohderyhmien odotuksia, käsityksiä ja ajatuksia roboteista ja järjestämme pajoja, joissa on mahdollisuus tutustua erilaisiin robotteihin. Selvityksen pohjalta toteutamme asiakaslähtöisiä kokeiluja, joiden avulla arvioidaan robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita muun muassa palvelukotien arjessa.

RoboApu-projekti

Kauppakatu 23 A, 2. krs, 80100 Joensuu

Susanne Mäkelä

projektipäällikkö, RoboApu-projekti

+358503886679

Sähköposti

Facebook