SENSO -projekti 2012 – 2014

Sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa 2012-2014

Senso – seksuaalisuuteen liittyvät sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja -ohjauksessa on Honkalampi-säätiön koordinoima projekti, jonka tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden elämänlaatua.

Projektin tuloksena syntyvä Senso-verkkosivusto muodostaa helppokäyttöisen tieto- ja materiaalipankin, joka tarjoaa alan ammattilaisille välineitä käsitellä seksuaalisuutta ja siihen liittyviä turvataitoja kohderyhmän ehdoilla.

Tavoitteet

  • Seksuaalisuuteen liittyvien aiheiden käsittelyn helpottaminen sosiaalisilla tarinoilla
  • Ammattilaisten tiedon ja tietoisuuden lisääminen
  • Toimintamallien ja valmiuksien luonti yhteisöjen perehdyttämiselle
  • Interaktiiviset opetusmateriaalit ryhmä- ja yksilöperehdytykseen

Sosiaaliset tarinat

Sosiaaliset tarinat on työskentelymenetelmä, jonka avulla kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt oppivat ymmärtämään ja jäsentämään erilaisiin tilanteisiin liittyvää käyttäytymistä.
Kuvin esitetyt tarinat hyödyntävät useampaa aistikanavaa, jolloin myös muistaminen paranee ja tieto on käytettävissä tilanteen eteen tullessa.

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on jokaisen perusoikeus. Kasvatus lisää hyvinvoinnin edellytyksiä antamalla valmiuksia ymmärtää omaa itseään ja omaa kehoaan.

Seksuaaliset turvataidot

Seksuaaliset turvataidot opettavat tunnistamaan uhkaavia tilanteita ja toimimaan tilanteiden vaatimalla tavalla. Turvataidot kehittävät myös itsearvostusta ja kykyä ilmaista omaa tahtoa vaikeiksi koetuissa tilanteissa.

Yhteistyössä

Ammattiopisto Luovi
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Eteva kuntayhtymä
Kehitysvammaliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori
Erkki Piironen
erkki.piironen@hl-s.fi
050 388 6615