Kaski Työpankki -hanke 1.1.2013 – 31.12.2013

Projekti on päättynyt.

Hanketta hallinnoi ja sen toteutti Honkalampi-säätiö / Kaski Työvalmennus Joensuun
toimipiste. Hankkeen toteuttamisessa aktiivisessa roolissa olivat Joensuun kaupungin
henkilöstöyksikkö, Pohjois-Karjalan TE- toimisto sekä alueen yrittäjät. Lisäksi verkostoon kuuluivat eri viranomaistahot, järjestöt sekä koulutusorganisaatiot.

Kaski Työpankki -hanke on sinulle, joka olet joensuulainen

 • 25 – 55-vuotias yli 500 päivää työttömänä ollut
  tai
 • 18 – 28-vuotias ammattikoulutettu nuori
  ja
 • olet halukas siirtymään kohti työelämää tai koulutusta.

Kaski Työpankki -hankkeessa sinulla on mahdollisuus

 • työllistymiseen laajan yritysverkoston kautta
 • päivittää työnhakuun liittyvät asiakirjat
 • suorittaa osa- tai kokotutkinto
 • ryhmämuotoisiin valmennuksiin
 • selvittää fyysinen kuntosi.

Modulointi

Kaski Työpankki -hanke etenee moduuleittain. Aloitat hankkeen kunto- ja osaamismoduulissa neljän kuukauden mittaisella työkokeilulla Kaski Työvalmennus Joensuun toimipisteessä. Kaski Työvalmennus Joensuun toimipiste tarjoaa monipuolisia, todellisia työtehtäviä: metalli-, puu-, kiinteistöhoito-, varasto- ja kuljetusalan tehtävät, erilaiset kokoonpanon työntehtävät, keittiö-, puhdistuspalvelu-, pesula-, tekstiili-, kirjansidonta-, toimisto- ja myyntialan tehtävät, mainos- ja media-alan sekä atk-alan tehtävät. Työtehtävät pyritään valitsemaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin avoimille työmarkkinoille työllistymistä tai antavat mahdollisuuden kokeilla alaa, jolle kouluttautua.

Tavoitteena on, että Kaski Työpankki -hankkeesta siirrytään mahdollisimman nopeasti koulutukseen tai työkokeiluun/ palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. Työmoduuliin siirtyminen tapahtuu siis joko neljän kuukauden kunto- ja osaamismoduulin jälkeen tai sen aikana.

Kunto- ja osaamismoduuli

Hankkeen alussa sinulle tarjoutuu mahdollisuus kuntotestiin, jonka avulla saat tietoa fyysisestä kunnostasi. Kuntotestit tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n / Ulity II -hankkeen kanssa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua ohjattuun ja omaehtoiseen liikuntaan halutessasi. Kunto- ja osaamismoduulin aikana voit myös laatia/päivittää työhakuun liittyvät asiakirjat sekä osallistua ryhmämuotoisiin valmennuksiin joissa vahvistetaan työnhakutaitoja. Moduulin aikana arvioit omaa osaamistasi ja sitä, miten osaamista voisi kehittää. Saat apua ja tukea tarvittaessa koko hankehenkilöstöltä esimerkiksi haastatteluharjoituksiin ja työhakemusten tekemiseen avoinna oleviin työ- ja koulutuspaikkoihin.

Työmoduuli

Työmoduuli on yksilöllinen. Työmoduulin aikana olet työkokeilussa/palkkatukityössä Kaski Työvalmennuksessa tai työkokeilussa/työsuhteessa yrityksessä.

Työnetsijät

Työnetsijät ovat koko hankkeen ajan tukenasi ja aktiivisesti yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Työnetsijöillä on hyvä näkemys siitä, minkälaisia työntekijöitä yritykset hakevat ja heidän toimenkuvansa onkin esitellä ja markkinoida hankkeesta yritykseen sopivia asiakkaita.

Toimi näin:

 • ilmoittaudu Pohjois-Karjalan TE- toimistossa ja kerro halukkuudestasi Työpankki-hankkeeseen.
 • Pohjois-Karjalan TE- toimistosta työtarjouksen saatuasi ota yhteyttä Työpankki-hankkeen yksilövalmentajaan ja sovi aika haastatteluun.

Työpankki-hanke tarjoaa yritykselle

 • osaavia ja motivoituneita työntekijöitä
 • apua rekrytointiin
 • apua työllistämiseen liittyvien asiakirjojen kanssa
 • tukea/apua neuvotteluihin palkkauskustannuksista Pohjois-Karjalan TE-toimiston kanssa.

Työnantaja: ole ystävällinen ja ota yhteyttä työnetsijöihimme saadaksesi lisätietoja.