Arjen Teknologiat Erityisryhmille (ATE) – projekti 2009 – 2013

Ajankohtaista: Projekti on päättynyt

YHDESSÄ OSALLISTUEN -JULKAISU ON ILMESTYNYT

ATE- Arjen teknologiat erityisryhmille –projektin päättyessä julkaistu opastyyppinen, monikanavainen loppujulkaisu on nyt saatavilla.

Julkaisu koostuu painetusta kirjasesta, www.yhdessaosallistuen.fi -sivusta sekä esittelyvideosta. Projektiin osallistuneet lapset, perheet, tutkijat ja työntekijät kertovat ATE- teknologiakerhon menetelmistä, kokemuksista ja tuloksista.

Julkaisun tavoitteena on esitellä teknologiatoiminnan mahdollisuuksia ja hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Mahdollisuuksia ja hyötyjä kuvataan avaamalla ATE-projektissa käytössä olleita menetelmiä; kerhomallia, teknologian perhelähtöistä kehitystä, jatkuvaa palautteenantoa ja taustoja, kuten lapsi- ja perhelähtöisyyttä. Kohderyhmänä ovat perheiden lisäksi kuntoutus-, ohjaus- ja opetusalan ammattilaiset ja opiskelijat, koko sosiaali- ja terveysalan kenttä sekä teknologian kehittäjät.

ATE-projekti top neloseen!

Sosiaalialan asiantuntijapäivien sisältöryhmä on valinnut ATE-projektin esityksen Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun palkintoehdokkaaksi. Palkintoehdokkaita on neljä:

 1. ATE – Arjen Teknologiat Erityisryhmille (Asiantuntijapäivillä työpaja A5. Lapsilähtöinen toiminta teknologiaympäristössä). Projektisuunnittelijat Kaisa Pihlainen-Bednarik ja Henna Arresto, sovellussuunnittelija Janne Krohns, Honkalampi-säätiö.
 2. Mikkelin Olkkari (Asiantuntijapäivillä työpajassa B7. Tukea nuorten itsenäistymiseen, otsikko Yksi ovi – monta palvelua!). Projektikoordinaattori Katja Saukkonen, projektityöntekijä Seija Huotari, Olkkari-hanke.
 3. Kulttuuritulkkitoiminta (Asiantuntijapäivillä työpajassa B5. Kulttuurit kohtaavat, otsikko Kulttuuritulkkaus ehkäisevänä ja voimaantumista tukevana perhetyön muotona). Suunnittelija/tutkija Eveliina Heino, suunnittelija/kulttuuritulkki Nadezda Kärmeniemi, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
 4. Suvanto-ryhmä – vertaistukea vakavaa väkivaltaa kohdanneille vanhuksille (Asiantuntijapäivillä työpajassa A6. Keinoja lähisuhdeväkivallan käsittelyyn ja ehkäisyyn, esitys Turvallisuuden ketju – vertaistukea kaltoinkohdelluille vanhuksille Suvanto ry:ssä). Suunnittelija Päivi Helakallio, Suvanto ry, opiskelijat Susanna Rikkinen, Maj-Britt Löv, Metropolia-amk.

Palkinnon saajan valitsee Talentia yhteistyökumppaneidensa kanssa Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 13.3.2014 Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan asiantuntijapäivillä 13.3.2014. Palkinto on 3000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin ulkomaille.

Julkaisutilaisuus ja päätösjuhla

10.1.14 klo 12-14.00. järjestettiin ATE-projektin päätösjuhla Joensuun Tiedepuistolla, Länsikatu 15, elokuvateatteri Apllossa. Kiitoksia osallistuneille.

ATE-projektin seminaari

ATE-projektin seminaari järjestettiin torstaina 22.11.2012. Paikkana oli Joensuun Tiedepuiston Louhela-auditorio. Seminaarin ohjelman löydät täältä. Seminaarin kohderyhmänä olivat kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan henkilöt, tietotekniikan ja sovelluskehityksen henkilöt sekä perheet ja muut asiasta kiinnostuneet.

Projektin lähtökohdat

Arjen Teknologiat Erityisryhmille (ATE)- projektin päätoimijat ovat Honkalampi-säätiön HLS-Fondo ent. Kuntoutus- ja ohjauspalvelut ja Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos sekä erityispedagogiikan oppiaine. Raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoittaa projektia.

Projektin tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten aktiivista vaikuttamista oman elämänsä arkeen sekä heidän tasavertaista osallisuutta yhteiskuntaan.

Projektissa kehitetään toimintaympäristöä, menetelmiä ja teknisiä välineitä palvelemaan kohderyhmän tarpeita aktiivisessa perheperustaisessa kuntoutuksessa, erityisryhmien harrastustoiminnassa ja arjen hallinnassa.

ATE:ssa käytössä olevat ohjelmat löydät täältä

Lapset ja perheet osallistuvat asiantuntijoina projektin toimintaympäristön, menetelmien ja välineiden kehittämistoimintaan.

Tavoitteet

 • Lapsen valintojen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen ja osallisuuden tukeminen
 • Lapsen arjenhallintaitojen tukeminen
 • Perheiden sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen
 • Osallistavan teknologian kehittäminen sekä lasten henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen ja niiden seuranta
 • Lasten ja perheiden osallistaminen asiantuntijoina teknologioiden, menetelmien ja toimintaympäristöjen kehittämiseen
 • Lasten ja perheiden tarpeita vastaavien teknologioiden, menetelmien ja toimintaympäristöjen tutkiminen
 • Lasten ja perheiden toiminnan ja osallisuuden tutkiminen aktiivisina teknologioiden kehittäjinä ja käyttäjinä

ATEn osallistujat

 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset päiväkodissa ja koulussa (4-6 v. / 7 – 13 v.)
 • Lasten vanhemmat ja lähimmäiset
 • Lasten lähiympäristö (koti, päiväkoti ja koulu)

Kerhotoiminta

ATE-projektissa järjestetään teknologiakerhoja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kerholaiset on jaoteltu iän mukaan alle kouluikäisten ja kouluikäisten ryhmiin. Kerhotoiminta on perheille maksutonta.

ATE-kerhojen kokoontumiset rakentuvat osallistujien yhteisistä tuokioista ja työpistetoiminnasta. ATE-kerhossa lapsi ja hänen vanhempansa kiertävät toimintapisteissä pareittain. Toimintapisteitä on tavallisesti viisi ja niille on varattu aikaa noin 10 minuuttia / toimintapiste. Toimintapisteitä ovat esimerkiksi piirustuspiste, legorakennus, tarinapiste, robottipiste, tehtäväpiste ja kehonohjauksella toimiva Kinect-piste. Toimintapisteitä kehitetään perheiltä saatavan palautteen avulla.

Tutkimus ja julkaisut

Tietoa projektin tutkimuksesta ja muista julkaisuista löytyy täältä .

Rahoitus

Raha-automaattiyhdistys RAY rahoittaa Arjen Teknologiat Erityisryhmille – projektia. Kerhotoiminta on perheille maksutonta.

Arjen Teknologiat Erityisryhmille (ATE)-projektin julkaisut

Yleistä tutkimuksesta

ATE-projektin tutkimustoiminnasta vastaa Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan oppiaine sekä tietojenkäsittelytieteen laitos. Projektissa tehtävä tutkimustyö toimii kiinteänä osana toimintaympäristöjen, menetelmien ja teknisten välineiden kehittämistyötä.

Tutkimustyön tavoitteena on osallistavan teknologian kehittäminen lasten ja perheen arkeen sekä lasten henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen tukeminen ja sen seuranta. Lasten ja vanhempien näkemykset toimivat tutkimustyön keskeisenä lähtökohtana.

Tutkimusryhmätoiminta

ATE-projektissa tehtävän tutkimustyön tueksi perustettiin tutkimusryhmä, joka koostuu pääasiassa erityispedagogiikan sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista ja tutkijoista. Tutkimusryhmän tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden välillä sekä vahvistaa aiheeseen liittyvää tutkimustoimintaa.

ATE-projektin tutkimusryhmätoiminta on syksystä 2011 alkaen siirtynyt osaksi IISS (Institute for Inclusive Science and Solutions) -projektin tutkimusseminaaritoimintaa.

http://www.uef.fi/iss/seminar

ATE-julkaisuluettelo

Erityislapsille kehitetään teknologioita arkeen. Kliininen 1/2009, 37.

Korhonen, P., Kärnä, E., Pihlainen-Bednarik, K., & Vellonen, V. (2011). Children as designers and manufacturers of an operational DIY push-button. International Conference on Education and Educational Psychology 2010 Procedia – Social And Behavioral Sciences, 12, 175–184.

Korhonen, P., Kärnä, E., Pihlainen-Bednarik, K. & Vellonen, V. (2012). Teknologiapainotteinen toimintaympäristö ATE-kerhojen kontekstina. Kliininen 1/2012, 27–30.

Kärnä, E., Nuutinen, J., Pihlainen-Bednarik, K. & Vellonen, V. (2010). Designing technologies with children with special needs: Children in the Centre (CiC) framework. Proceedings of ACM IDC10 Interaction Design and Children 2010, 218–221.

Kärnä, E., Pihlainen-Bednarik, K. & Vellonen, V. (2009). Osallistavan teknologian kehittäminen lasten ja perheen arkeen. Kasvatustieteen päivät 26.–27.11.2009. Abstrakti saatavilla osoitteessa HTTP://KASVATUS2009.FILES.WORDPRESS.COM/2008/11/KASVATUSTOISINSILMIN.PDF

Kärnä, E., & Vellonen, V. (2011). Case study – Ev-Tech: designing and developing research based technologies for everyday use with children with disabilities and their families in Finland. ICTs in Education for People with Special Needs. Review of Innovative practices, 33–36. Moskova: UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

Miettinen, T. & Pihlainen-Bednarik, K. (2010). Lasten kuntoutuksen foorumi 18.2.2010: ”Robotti tottelee – se tottelee mua!” Arjen teknologioista iloa arkeen. Kliininen 1/2010, 44–46.

Nissinen, E., Korhonen, P., Kärnä, E. & Vellonen, V. (2011). Erityistä tukea tarvitsevat lapset teknologioiden kehittäjinä. Kasvatustieteen päivät 24.–25.11.2011. Abstrakti saatavilla osoitteessa www.uef.fi/fera2011

Nissinen, E., Korhonen, P., Vellonen, V., Kärnä, E. & Tukiainen, M. (2012). Children with special needs as evaluators of technologies. T. Amiel & B. Wilson (toim.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012, 1356–1365. Chesapeake, VA: AACE.

Nissinen, E., Kärnä, E. & Vellonen, V. (2011). “Täällähän on jotain uutta aina, lapsista on kiva tulla” – Teknologiakerhotoimintaa perheille. Seltot-lehti 4/2011, 12–14.

Pihlainen-Bednarik, K. (2012). Parents must assume expert role in interactive technology development for children with special needs. International Conference on Interaction Design and Children, IDC 2012, 12.–15.6.2012, Bremen, Saksa.

Pihlainen-Bednarik, K. & Nuutinen, J. (2010). ATE-kerhon kuulumisia. Kliininen 2/2010, 42.

Simonen, A. & Nissinen, E. (2011). Vanhemmat vahvasti mukana ATE-kerhon toiminnassa. Kliininen 1/2011, 38.

Opinnäytteet:

Ehrukainen, Salla-Mari (2012). ”Nyt harjoitellaan käyttämään mikroaaltouunia!”. Vanhempien kokemukset Arjen teknologiat erityisryhmille -projektin kerhosta ja näkemykset teknologian tarpeesta kotona. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Hietala, Tanja (2010). ”Tämä on tosi paras kerho.” Sadutusmenetelmän soveltaminen palautejärjestelmänä ATE-kerhoissa. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Karvonen, Nadejda (2010). Tapaustutkimus autistisen lapsen toiminnasta tanssimatolla. ERO-opintojen kirjallinen työ, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Korhonen, Heta (2011). Tanssimatto dyspraktisen lapsen toimintavälineenä. Tapaustutkimus dyspraktisen lapsen toiminnasta ja puheilmaisusta tanssimatolla toimiessa ATE-kerhoissa. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Korkkinen, Katri (2011). ”Ensimmäisenä tulee mieleen jääkaappihälytin!” Vanhempien kokemukset Arjen teknologiaa erityisryhmille -kerhotoiminnasta ja teknologioiden tarve perheiden kotona. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Kosola, Riitta (2011). Perhe asiantuntijana oppimisympäristön kehittämisessä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia perheen asiantuntijuudesta ATE-oppimisympäristön kehittämisessä. Pro gradu -tutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Lundberg, Sofia (2013). Perhe- ja lapsilähtöisyys ATE-projektin kerhoissa. Vanhempien näkökulma. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Oravainen, Marko (2011). User interface design for special-needs children. How to design from autism’s point of view. Pro gradu -tutkielma, tietojenkäsittelytiede. Itä-Suomen yliopisto.

Rankkala, Minna (2013). Lapsikeskeisyys Arjen teknologiat erityisryhmille -projektin teknologiakerhoissa. Pro gradu -tutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Romppainen, Henna (2010). ”Nyt tuli torni!”Autistisen lapsen toiminta ATE-kerhon legorakennuspisteellä. Kandidaatintutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Räisänen, Päivi (2011). Autistisesti käyttäytyvän lapsen toiminta, vuorovaikutus ja kommunikointi teknologiarikkaassa ympäristössä. Tapaustutkimus Petteristä yksilöohjaustilanteissa teknologiapisteillä. Pro gradu -tutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Tuononen, Katja (2011). Havainnointilomakkeiden kehittäminen autistisen lapsen ja vuorovaikutuskumppaneiden jaetun toiminnan tarkasteluun Arjen teknologiat erityisryhmille -kerhossa. Aineopintojen tutkielma, erityispedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

Tuononen, Katja (2012). ”Ai haluutsä ite lukee ne siitä?” Autistisen lapsen toimintaan keskittymistä ja jaettua toimintaa teknologiapainotteisessa ympäristössä tarkasteleva tapaustutkimus. Pro gradu -tutkielma, psykologia. Itä-Suomen yliopisto.