Hae mukaan ilmaiseen diginykytilan kartoitukseen

Kaksi henkilöä pitää palloja käsissä. Palloissa kirjaimet ARDI.

Kaipaako yhteisösi ideoita ja tukea digimmän arjen rakentamiseen? Hae mukaan ilmaiseen diginykytilan kartoitukseen.

Olemme kehittäneet uuden työvälineen, jonka avulla kartoitamme yhteisösi diginykytilan ja annamme ideoita digimmän arjen rakentamisen tueksi. Haemme nyt yhteisöjä diginykytilan kartoitukseen vuodelle 2024. Tavoitteemme on se, että yhteistyön avulla yhteisösi kyky huomioida ja tukea yhteisön jäsenten digiosallisuuden toteutumista arjessa kasvaa.

Kuka voi hakea mukaan?

Diginykytilan kartoitus on yhteiskehitetty pilottiyhteisöjen kanssa hankkeemme Kutsu digi asumaan -toiminnassa. Pilottiyhteisöinä on toiminut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisyhteisöjä ja vapaa-ajan toiminnan yhteisö.

Kartoitus on tarkoitettu kaikkien yhteisöjen käyttöön.
Asumis- ja vapaa-ajan yhteisöjen lisäksi sitä voi hyödyntää esimerkiksi osallisuutta ja työllistymistä edistävissä toiminnoissa.

Mitä tapahtuu, jos yhteisömme hakee mukaan toimintaan?

Yhteistyössämme on kolme vaihetta.

Vaihe 1. Haastattelu
Teemme diginykytilan kartoituksen haastattelemalla yhteisöänne. Haastattelut toteutuvat etäyhteydellä.

Vaihe 2. Tulokset ja kehittämisideat
Esittelemme kartoituksen tulokset ja annamme käytännönläheisiä ideoita ja materiaaleja jatkokehittämisen tueksi.

Vaihe 3. Seuranta
Olemme teihin yhteydessä puolen vuoden päästä kartoituksen tekemisestä ja kysymme kokemuksianne työvälineen toimivuudesta. Haluamme tietää, oliko työvälineestä hyötyä yhteisöllenne.

Miksi meidän kannattaa hakea mukaan? Mitä saamme?

Kartoitus huomioi kaikki yleisesti tunnistetut digikuilut ja se jakautuu kolmeen tavoitealueeseen:
1. Digilaitteet ja verkkoyhteydet
2. Asenteet, arjen digituki ja digitaidot
3. Digin hyödyt ja vaikutukset

Diginykytilan kartoittaminen antaa teille monipuolista tietoa jatkokehittämisen tueksi. Saatte tietoa esimerkiksi yhteisönne digiosaamisesta ja digiteknisestä valmiudesta (laitteet, verkkoyhteydet, mahdolliset apuvälineet). Lisäksi opitte tunnistamaan yhteisön jäseniin vaikuttavat digikuilut. Tulosten avulla pystytte miettimään tarkemmin myös mahdollisia koulutustarpeita tai suunnittelemaan tarvittavia tukitoimia.


Meillä jokaisella on oikeus digiosallisuuteen. Hae mukaan ja rakenna kanssamme yhdenvertaisempaa digiarkea!

Hae mukaan – verkkoilmoittautumislomake